Η εργασία μέσω προσωρινής απασχόλησης αποτελεί μια μορφή εργασίας η οποία έχει ρυθμιστεί νομικά από τις αρχές του 2000 και προσφέρεται από τα αδειοδοτημένες ιδιωτικές εταιρείες απασχόλησης.

H Randstad αποτελεί μια ιδιωτική εταιρεία απασχόλησης η οποία εδώ και χρόνια (μέσω της σχετικής άδειας που έχει λάβει) παρέχει σε εργαζόμενους και εργοδότες την υπηρεσία αυτή. Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για συγκεκριμένες έκτακτες περιπτώσεις και οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν και πάλι στην αγορά εργασίας.

Αν είστε εργαζόμενος και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή μορφή απασχόλησης πατήστε εδώ.

Αν είστε εργοδότης και θέλετε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που προσφέρουμε πατήστε εδώ