Για τους εισερχόμενου στην εργασία, αλλά και για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν ήδη αποκτήσει κάποια εργασιακή εμπειρία υπάρχουν κάποιες δεξιότητες στις οποίες θα πρέπει να υπάρχει πρακτική γνώση έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα ένα πλεονέκτημα που θα οδηγήσει σε μια θετική αξιολόγηση.

Οι δεξιότητες τις οποίες οι εργοδότες τις περισσότερες φορές προσπαθούν να επιβεβαιώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης είναι η χρήση του υπολογιστή, οι ξένες γλώσσες καθώς και  άνεση την επικοινωνία (γραπτή και προφορική).

Συνεπώς εφόσον κάποιος βρίσκετε σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αξιολογηθεί για τις συγκεκριμένες δεξιότητες κατά τη διάρκεια μια πιθανής συνέντευξης εργασίας.