Η αναζήτηση για μια εργασία αποτελεί μια διαδικασία που όταν χρειαστεί να βρούμε το επόμενο εργοδότη μας όλοι σε γενικές γραμμές γνωρίζουμε τι να κάνουμε. Φαίνεται όμως από την καθημερινή μας επαφή με υποψήφιους για εργασία, ότι δεν υπάρχει κάποια στάνταρτ πρακτική που ακολουθείτε για την εύρεση εργασίας.

Μπορεί σε γενικές γραμμές οι πρακτικές που ακολουθούνται να είναι οι ίδιες, αυτό όμως που παρατηρείτε σε κάποιες περιπτώσεις είναι ότι:

  • Υπάρχει χρήση ενός και μόνο βιογραφικού για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας χωρίς να υπάρχει καμία διαφοροποίηση εάν αλλάξουν οι απαιτήσεις μια αγγελίας.
  • Σε αρκετές περιπτώσεις το βιογραφικό δεν συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή.
  • Οι υποψήφιοι για εργασία περιορίζουν την αναζήτηση τους σε συγκεκριμένα μέσα και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες hr.
  • Ενώ για κάποιους  υποψηφίους υπάρχει σημαντική ανάγκη για εργασία, παρατηρεί κανείς ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη δραστηριότητα ή θέληση για εργασία.
  • Παράλληλα μπορεί να εντοπίσει κανείς και έλλειψη ευελιξίας με απαιτήσεις που δεν ακολουθούν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  • Υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για εργοδότες, αλλά και πληροφόρηση για τις απαιτήσεις στην αγορά εργασίας.

Αν θεωρείτε ότι τα παραπάνω δεν ανταποκρίνεται στην δική σας περίπτωση, τότε μπορείτε να προχωρήσετε με την αναζήτηση εργασίας και την καταχώρηση του βιογραφικού σας . Διαφορετικά μπορείτε να διαβάσετε τις συμβουλές μας στο /blog