Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παρουσιάζονται διαφορετικές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν . Το ίδιο, όμως, φαίνεται να συμβαίνει και με τους υποψήφιους και το κίνητρο που έχουν για εργασία, και ιδιαίτερα τα νεαρότερα στελέχη ή οι πρόσφατα πτυχιούχοι.

Ως εταιρία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού, η Randstad καθημερινά επικοινωνεί στα γραφεία της στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη με μεγάλο αριθμό νέων στελεχών. Κάποιες φορές μπορεί κανείς να διακρίνει  ότι, ενώ  οι υποψήφιοι έχουν γνώση για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, δεν δείχνουν το απαραίτητο ενδιαφέρον.

Φαίνεται ότι το κίνητρο τους για εργασία είναι χαμηλό και θα υπάρξει ενθουσιασμός μόνο όταν υπάρχει θέση εργασίας από εργοδότη με γνωστή επωνυμία ή αν είναι μια πολυεθνική εταιρία.

Στο άκουσμα μιας θέσης για προσωρινή απασχόληση ίσως να υπάρξει απόρριψη ή μικρό ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι μπορεί να πρόκειται για μια θέση εργασίας σε καλό εργοδότη και με σημαντικές αρμοδιότητες.

Οι εργοδότες, όμως, κατά την διαδικασία αξιολόγησης  αλλά και την συνέντευξη εργασίας δείχνουν προτίμηση σε υποψηφίους που έχουν κίνητρο και εκφράζουν την διάθεση τους για δουλειά, καθώς οι επιλογές τους ανάμεσα σε ποιοτικούς υποψηφίους είναι μεγάλες.