Στην εργασία ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε προκύπτουν αλλαγές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους εργοδότες.  Σε κάθε περίπτωση σε όποιο κατηγορία και αν ανήκετε θα χρειαστεί να είστε σε θέση να ακολουθείτε τις τάσεις στην αγορά και αντίστοιχα να προσαρμόζεστε σε αυτές .

Στην περίπτωση ενός εργαζομένου αν αυτό το διάστημα υπάρχει μείωση στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή αγορά απαιτεί νέες δεξιότητες και ειδικότητες, τότε θα πρέπει να μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τις αλλαγές αυτές, αλλά και να είμαστε ευέλικτοι και  έτοιμοι να προσαρμόσουμε το πλάνο μας, για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στην εύρεση εργασίας.

Αντίστοιχα στην περίπτωση των εργοδοτών, αν προκύπτουν αλλαγές στην νομοθεσία ή απαιτούνται καλύτερη στρατηγική στην εύρεση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, τότε θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση έτσι ώστε να μην επηρεαστούν οι στόχοι και η ανάπτυξη της εταιρίας. Μία λύση σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποτελέσει η Randstad, η οποία παρέχει υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού και σημαντική γνώση και εξειδίκευση. Μπορείτεi να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας στο http://www.randstad.gr