Είστε σε αναζήτηση δουλειάς; Πού πιστεύετε πως θα πρέπει να δώσετε περισσότερη σημασία: στην αναζήτηση θέσεων απασχόλησης, στη σύνταξη του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής ή στην προετοιμασία σας για τη συνέντευξη εργασίας;

Και στα τρία θα χρειαστεί να δώσετε την ίδια προσοχή, καθώς είναι διαφορετικά στάδια που θα σας οδηγήσουν στην εύρεση της επιθυμητής θέσης απασχόλησης.

  • Μία σωστή αναζήτηση δουλειάς είναι το πρώτο στάδιο για να εντοπίσετε ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας σχετικές με τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά σας.
  • Ένα καλογραμμένο επαγγελματικό βιογραφικό που παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα σας σε σχέση με τη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε, όταν μάλιστα έπεται μίας συνοδευτικής επιστολής που εξηγεί γιατί θεωρείτε πως είστε κατάλληλος υποψήφιος, είναι το δεύτερο εξίσου σημαντικό στάδιο.
  • Σε επόμενο στάδιο, όταν σας έχουν καλέσει για τη συνέντευξη εργασίας, είναι πολύ σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι και για τη συνέντευξη γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα για την εταιρία και τη θέση απασχόλησης.

Σε όποιο στάδιο της εύρεση εργασίας και αν βρίσκεστε ακολουθήστε κάποιο πλάνο και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη. Εξάλλου, η διαδικασία της αναζήτησης εργασίας είναι μία δραστηριότητα  την οποία πρέπει να αντιμετωπίσετε με επαγγελματισμό, όπως ακριβώς όταν σας αναθέτουν μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα όταν εργάζεστε σε ένα εργοδότη.