Όταν κάποιος αναζητάει να βρει μια δουλειά θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις διαθέσιμες επιλογές και αντίστοιχα να προσαρμόσει το πλάνο του σε αυτές.   Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι που αυτό το διάστημα βρίσκονται στην αναζήτηση εργασίας γνωρίζου με πιο τρόπο μπορούν να βρουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ακόμα και σήμερα υπάρχουν υποψήφιοι που δεν έχουν γνώση και εξοικείωση για την επιλογές που πιθανόν μπορεί να προσφέρουν οι σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού.   Κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να συμβαίνει όμως γιατί μέσα από την συνεργασία με τους συμβούλους hr υπάρχει η πιθανότητα να προκύψουν διάφορες ευκαιρίες για απασχόληση, ενώ ταυτόχρονα το βιογραφικό θα παραμείνει διαθέσιμο και μελλοντικές ανάγκες.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που προσφέρει η Randstad επισκεφθείτε το Randstad Hellas.