Κατά την αναζήτηση για μια νέα απασχόληση αυτό που θα πρέπει να γίνει από τους υποψήφιους για εργασία είναι οι επαφές με υποψήφιους εργοδότες.

 

Πέρα από την δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί σχετικά με τις δημοσιευμένες θέσεις εργασίας, αλλά και την επικοινωνία που θα προκύψει με εργοδότες για πιθανές μελλοντικές τους ανάγκες, οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για την εύρεση εργασίας μέσα από την χρήση των social media, αλλά και τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η δημιουργία επαγγελματικών επαφών και στις δύο περιπτώσεις θα κάνει το επαγγελματικό προφίλ ενός υποψηφίου γνωστό και διαθέσιμο σε περισσότερους εργοδότες.