Αυτό το διάστημα που η αγορά εργασίας δεν βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με παλιότερα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και μέσα. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η αναζήτηση εργασίας που μπορούμε να κάνουμε μέσα από τα  social media.

Πολλές εταιρίες και υποψήφιοι εργοδότες επιλέγουν να έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με καταναλωτές, αλλά και υποψήφιους για εργασία μέσα από σελίδες που έχουν διαμορφώσει στα social media και στις οποίες διοχετεύουν στις κοινότητες των μελών που έχουν διαμορφώσει, σημαντικές πληροφορίες για τα προϊόντα τους, την δραστηριότητα τους, ακόμα και για τις νέες θέσεις εργασίας που επιθυμούν να καλύψουν.

Η Randstad ακολουθώντας τις τάσεις στην αγορά εργασίας, έχει διαμορφώσει στο Facebook, το Twitter το LinkedIn και το  blog της, σελίδες στις οποίες δημοσιεύονται θέσεις εργασίας, συμβουλές για την καριέρα και την εύρεση εργασίας και  έχει δημιουργήσει μια διαδραστική επικοινωνία με τους επαγγελματίες που θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Αν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε πιο άμεση επικοινωνία με την αγορά εργασίας συνδεθείτε μαζί μας στα social media.