Είναι γεγονός πως, σε σχέση με παλαιότερα, έχει μειωθεί η προσφορά εργασίας, ενώ οι υποψήφιοι έχουν όλο και περισσότερα προσόντα –τουλάχιστον όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους. Αυτό κάνει πολλούς υποψήφιους να αγχώνονται και να χάνουν την όρεξή τους για αναζήτηση εργασίας.

Προσπαθείστε να σκέφτεστε θετικά, να διοχετεύετε σωστά και παραγωγικά το άγχος σας και να λειτουργείτε με επαγγελματισμό και αισιοδοξία. Ψάξτε εντατικά για ενδιαφέρουσες θέσεις απασχόλησης, βρείτε νέους τρόπους αναζήτησης και περισσότερα μέσα.

Προσπαθήστε να φρεσκάρετε παλιές σας γνώσεις και δεξιότητες (όπως οι ξένες γλώσσες και η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών) ή να εκπαιδευθείτε σε νέα αντικείμενα που θα μπορούσαν να αποτελούν επιπλέον προσόντα για τον τομέα εργασίας που σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε ανθρώπους και κρατήστε επαφή με πρώην συνεργάτες, γνωστούς και φίλους, ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε για ενδιαφέρουσες δουλειές που μπορεί να προκύψουν.

Όταν μιλάτε με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε αρκετά, ή με επαγγελματίες του επαγγελματικού σας κλάδου ή άλλων κλάδων, ή του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού κάποιας εταιρίας, προσπαθήστε να μη δείχνετε απελπισμένοι. Μεταφέρετέ τους το ενδιαφέρον σας και την όρεξή σας να εργαστείτε με τρόπο θετικό και αισιόδοξο. Στόχος σας πρέπει να είναι να σας προσλάβουν γιατί μπορείτε να ανταπεξέλθετε στη θέση εργασίας για την οποία αιτείστε, και όχι να τους κάνετε να νιώσουν οίκτο για τη δυσκολία να βρείτε δουλειά.

Συμπεριφερθείτε με επαγγελματισμό και αισιοδοξία και Ξεκινήστε την προσπάθεια για την εύρεση νέας απασχόλησης κάνοντας αίτηση εδώ