Η αυτοπεποίθηση είναι από τα σημαντικότερα προσόντα ενός υποψήφιου στην αγορά εργασίας. Κάποιοι πιστεύουν πως ή το έχεις ή δεν το έχεις. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι έτσι!

Όπως μαθαίνονται οι δεξιότητες, με τον ίδιο τρόπο μαθαίνονται και οι συμπεριφορές. Και το να θεωρηθεί κάποιος υποψήφιος για εργασία πως έχει ή δεν έχει αυτοπεποίθηση, εξαρτάται προφανώς από τη συμπεριφορά του. Η σιγουριά και η σταθερότητα στη χειραψία και στη φωνή του, ο τρόπος που απαντά στις ερωτήσεις του συνεντευκτή γνωρίζοντας και προβάλλοντας τα στοιχεία του που θεωρεί θετικότερα και καλύπτοντας τις αδυναμίες του, οι ερωτήσεις που θέτει και ο ίδιος στον συνεντευκτή, η γλώσσα του σώματος και η εμφάνισή του, είναι σημεία που διαφοροποιούν τον υποψήφιο με αυτοπεποίθηση από εκείνον χωρίς.

Προκειμένου, λοιπόν, να δείχνετε περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά την αναζήτηση εργασίας, μπορείτε να δουλέψετε στα παραπάνω σημεία. Το θετικότερο feedback που θα λαμβάνετε, θα σας κάνει πραγματικά υποψήφιους «με αυτοπεποίθηση» !

Αναζήτηση εργασίας μέσα από το www.randstad.gr