Για τα στελέχη που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, τόσο η διαδικασία εύρεσης και αξιολόγησης προσωπικού, όσο και η αναζήτηση εργασίας  αποτελούν γνώριμες διαδικασίες. Παρ’ όλα αυτά αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει η ανάγκη για εύρεση νέου εργοδότη, η εργασιακή εμπειρία παρά το ότι αποτελεί ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό εάν δεν συνοδευτεί από την αντίστοιχη προετοιμασία, πλάνο και επαγγελματισμό τότε είναι δυνατόν να μην υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η διαδικασία αξιολόγησης για ένα στέλεχος που έχει ήδη εργαστεί αρκετά χρόνια πιθανόν να έχει και υψηλότερες απαιτήσεις από τα στελέχη που ασχολούνται με την εύρεση και επιλογή προσωπικού.

Συνεπώς η ανανέωση και σωστή σύνταξη του βιογραφικού, η προετοιμασία για μια πιθανή συνάντηση με ένα εργοδότη, καθώς και η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

Επισκεφθείτε σήμερα το http://www.randstad.gr  και καταχωρήστε το βιογραφικό σας.