Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας, η αναζήτηση εργασίας έχει γίνει μία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί ιδιαίτερη υπομονή επιμονή και έρευνα για τους διάφορους χώρους εργασίας και τις εταιρίες που βρίσκονται στον εκάστοτε εργασιακό τομέα, εκ μέρους του υποψηφίου.

Συχνό φαινόμενο, στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, είναι η προτίμηση των υποψηφίων  να στέλνουν αποκλειστικά σε μεγάλες εταιρίες, χωρίς, πολλές φορές, να κάνουν έρευνα για τη συγκεκριμένη εταιρία και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρία τη δεδομένη στιγμή, όπως, για παράδειγμα, το ότι μπορεί να προχωράει σε πάγωμα των προσλήψεων, και αποκλείουν να στείλουν βιογραφικό και να αναζητήσουν εργασία σε κάποια μικρότερη εταιρία. Σίγουρα, η αντικατάσταση των μεγαλύτερων από τις μικρότερες εταιρίες, κατά την αναζήτηση εργασίας, δεν αποτελεί τη λύση αλλά κάποιες φορές, ενδέχεται η κάλυψη μίας θέσης εργασίας σε κάποια μικρότερη εταιρία να προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη καριέρα μας,

Μελετήστε προσεκτικά τις ευκαιρίες για εργασία που σας προσφέρονται, ακόμα και όταν αυτές προέρχονται από μικρότερες εταιρίες, γιατί, κάποιες φορές, η ευκαιρία σας για καριέρα μπορεί να βρίσκεται εκεί που δεν την περιμένετε.

Βρειτε και άλλες συμβουλές για την αλλαγή καριέρας στο /blog