Ένας εργαζόμενος σε διαφορετικές στιγμές στην καριέρα του μπορεί να βρεθεί μπροστά σε εργασιακές αλλαγές που μπορεί να αφορά είτε σε αλλαγή εργοδότη και ενασχόληση με το ίδιο εργασιακό αντικείμενο  είτε σε αλλαγή του τομέα εργασίας και ενασχόληση με νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Κατά πόσο όμως εμείς θα πρέπει να προχωράμε σε αλλαγή καριέρας όταν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι προβληματικές;

Αν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να βρεθεί στη διαδικασία εύρεσης εργασίας με ένα τελείως καινούριο αντικείμενο εργασίας, αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των υπαρχόντων δεδομένων. Το πρώτο βασικό δεδομένο το οποίο θα πρέπει να αξιολογήσουμε είναι ο λόγος που δε μας καλύπτει η υπάρχουσα καριέρα μας και που μας κάνει να θέλουμε να αλλάξουμε. Ο λόγος σχετίζεται άμεσα με το ότι δε μας καλύπτει πλέον η καριέρα μας ή αφορά κάποια παράμετρο ή προσωρινό πρόβλημα;

Άλλη μία βασική παράμετρος η οποία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη διαδικασία αξιολόγησης είναι κατά πόσο η αλλαγή καριέρας θα επηρεάσει τους υπόλοιπους τομείς της ζωής μας (οικογένεια, οικονομική κατάσταση).

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχάσουμε στη διαδικασία αξιολόγησης, να συνυπολογίσουμε και τι μέσα διαθέτουμε για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής (χρόνος να ψάξουμε για δουλειά, χρόνος και κόστος πιθανής απαιτούμενης εκπαίδευσης, κοινωνικό δίκτυο).

Μπορούμε να έχουμε την καριέρα που θέλουμε αν κάνουμε σωστή αξιολόγηση των εκάστοτε δεδομένων, οργανωθούμε σωστά και οπλιστούμε με υπομονή και επιμονή.