Η αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί σε έναν υποψήφιο από ένα εργοδότη για μια θέση εργασίας έχει ως σκοπό την εξέταση των ικανοτήτων, της εργασιακής και της ακαδημαϊκής εμπειρίας, των επιτευγμάτων αλλά και της συνολικής καταλληλότητας σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρεται.   Συνεπώς κάθε δυνατότητα που δίνεται για να γίνει είτε για γραπτή επικοινωνία, μέσω του βιογραφικού και της συνοδευτικής επιστολής, είτε σε προφορική επικοινωνία, μέσω της συνέντευξης επιλογής προσωπικού στόχος θα πρέπει πάντα να είναι η καλύτερη δυνατή παρουσίαση του βιογραφικού και της καταλληλότητας για μια θέση εργασίας.   Αυτό σημαίνει ότι κάθε βήμα κατά την εύρεση εργασίας πρέπει να έχει την αντίστοιχη προσοχή και κατάλληλη προετοιμασία, ώστε μέσα από την συνολική παρουσία να προκύψει η εικόνα του υποψηφίου που θα κάνει τη διαφορά.