Η αξιολόγηση από εργοδότες που αναζητούν προσωπικό καταλήγει στην τελική επιλογή των κατάλληλων εργαζομένων μέσα από μια σειρά από διαδικασίες.

Το πρώτο στάδιο στη αξιολόγηση γίνεται συνήθως στο βιογραφικό και την συνοδευτική επιστολή, όπου αρχικά το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή τα έμπειρα στελέχη που θα υλοποιήσουν την διαδικασία καλούνται να κρίνουν αν τα στοιχεία που έχει καταγραφθεί καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για την θέση εργασίας.

Η συνέντευξη επιλογής είναι αποτελεί το επόμενο και πιο ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας αξιολόγησης στο οποίο οι υποψήφιοι θα πρέπει να πείσουν για τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, καθώς και για την καταλληλότητας τους.

Κατά περίπτωση οι εργοδότες είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσουν ψυχομετρικά τεστ, τεστ ικανοτήτων και προσωπικότητας ή να διεξάγουν για το σύνολο της διαδικασίας κέντρα αξιολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για εργασία θα πρέπει να παρουσιάζονται οργανωμένοι, αλλά και να επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή παρουσία  καθ’ όλη την διάρκεια της απαιτητικής αυτής διαδικασίας.

Για περισσότερες συμβουλές σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης επισκεφθείτε το /blog