Κατά την αναζήτηση εργασίας οι υποψήφιου που θα κληθούν από έναν εργοδότη για αξιολόγηση είναι πολύ πιθανόν να συναντήσουν ένα έμπειρο στέλεχος αντί για κάποιον υπεύθυνο από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού.

 

Σε αρκετές σύγχρονες εταιρείες οι υπεύθυνοι των τμημάτων αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν την εύρεση και αξιολόγηση προσωπικού έχοντας την υποστήριξη και του τμήματος HR.

 

Οι εταιρείες που επιλέγουν να υλοποιήσουν την αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού κατά αυτόν τον τρόπο επιθυμούν όχι μόνο να βρουν τον υποψήφιο για εργασία που θα καλύψει επιτυχώς τις απαιτήσεις που έχουν θέσει, αλλά και να βρουν το στέλεχος που θα ταιριάξει κατάλληλα με την ομάδα, την κουλτούρα και το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρεται.

 

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που θα τους δοθεί η ευκαιρία για μια συνέντευξη επιλογής θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν με την ίδια προσοχή, ανεξάρτητα με το πιο θα χρειαστεί να συναντήσουν.