Στις αγγελίες εργασίας που παρουσιάζονται στα διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα υπάρχουν αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει σίγουρα να ληφθούν υπόψη πριν γίνει μια αίτηση.

 

Οι αρμοδιότητες και οι ελάχιστες απαιτήσεις που καταγράφονται σε μία θέση εργασίας δίνουν μια σαφή εικόνα για το ανθρώπινο δυναμικό που επιθυμεί να προσλάβει ένας εργοδότης.

 

Όμως και πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας, το ωράριο ή τον τόπο εργασίας δεν θα πρέπει να περνάνε απαρατήρητες, γιατί μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμη βοήθεια για την αξιολόγηση μια αγγελίας, αλλά και για την συνέχεια εφόσον προκύψει κάποια συνέντευξη για επιλογή προσωπικού.

 

Στην περίπτωση όμως που οι παραπάνω πληροφορίες περάσουν απαρατήρητες υπάρχει κίνδυνός να γίνει αίτηση για κάποια θέση απασχόλησης για την οποία δεν θα υπάρχει κάλυψη των απαιτήσεων, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην προκύψει περαιτέρω αξιολόγηση.