Οι επιχειρήσεις που αναζητήσουν προσωπικό έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις ανάγκες τους για τις νέες θέσεις εργασίας με αγγελίες εργασίας μέσω εφημερίδων (ειδικά ένθετα), περιοδικών, internet, social media ή εσωτερικά στην εταιρία.

 

 

Οι αγγελία σχετικά με την νέα θέση εργασίας πρέπει να είναι ξεκάθαρη σχετικά με το μήνυμα της  θα πρέπει να αναγράφει όσο τον δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην προσέλκυση των καταλληλότερων υποψηφίων για εργασία.

 

 

Οι αγγελίες εργασίας που θα δημοσιευθούν πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

 

 

  • Το τμήμα στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένη θέση.
  • Οι αναλυτικά αρμοδιότητες που θα καλύπτονται σε καθημερινή βάση.
  • Τα απαραίτητα προσόντα και οι εργασιακή εμπειρία.
  • Οι ακαδημαϊκές γνώσεις.
  • Οι βασικές παροχές.
  • Οι επιπλέον παροχές
  • Το ωράριο
  • Η περιοχή

 

 

Εφόσον μια αγγελία για εργασία παρουσιάσει με σαφήνεια τις παραπάνω πληροφορίες , τότε αυτό θα βοηθήσει το κάθε ενδιαφερόμενο να εκδηλώσει συνειδητά το ενδιαφέρον του για τη θέση εργασίας. Επίσης, εξυπηρετεί κάθε εργοδότη να λαμβάνει πιο συγκεκριμένα και στοχευόμενα βιογραφικά.