Η εντατική προσπάθεια που γίνεται για να βρεθούν οι αγγελίες εργασίας μπορεί να οδηγήσει κάποιους στο να στείλουν το βιογραφικό τους χωρίς πριν να έχουν αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες.

 

Πέρα από τις απαιτήσεις σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, αλλά και τις δεξιότητες πού έχουν καταγραφθεί στις απαιτήσεις της θέσης, όταν μια αγγελία εργασίας είναι επώνυμη και διαθέτει τα στοιχεία του εργοδότη υπάρχει περιθώριο μέσα από περεταίρω αναζήτηση να αξιολογήσει κανείς και άλλες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία η το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρεται.

 

Όλα τα παραπάνω θα συντελέσουν στο να γίνουν αιτήσεις σε θέσεις εργασίας για τις οποίες ό υποψήφιος για εργασία έχει κατανοήσει και καλύπτει πραγματικά τις απαιτήσεις που έχουν δημοσιευθεί, αλλά και να υπάρξει ενδιαφέρον για εργοδότες για τους οποίους θα καλύπτονται οι απαιτήσεις τις οποίες έχει ο κάθε υποψήφιος εργαζόμενος.