Το 74% πιστεύει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες θα επηρεαστούν άμεσα.

Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων κάνουν λόγο για αναστολή προσλήψεων νέου προσωπικού κατά τουλάχιστον 3 με 4 μήνες, ή ακόμη και χρόνο.

ㅤ
ㅤ

Η έρευνα της Randstad για τις τάσεις HR 2020 εκδίδεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας γενικότερα. Η εμφάνιση του κορωνοϊού επηρέασε σημαντικά τις λειτουργικές διαδικασίες και επέβαλε την αναδιαμόρφωση στον τρόπο εργασίας πολλών επιχειρήσεων. Η τηλεργασία κατέστη υποχρεωτική με εμφανή την πιθανότητα μελλοντικής επέκτασής της ως ευέλικτο μοντέλο εργασίας, η αναζήτηση άλλων τρόπων προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων ήρθε στο προσκήνιο και η τεχνολογία αναδείχθηκε ως στοιχείο «κλειδί» για την προσαρμογή στις αλλαγές που επέφερε η κρίση. 

Η φετινή διαφοροποιημένη έκδοση εστιάζει στις επιπτώσεις της πανδημίας, στα μέτρα που έλαβαν για να αντιμετωπίσουν την κρίση, τόσο από τη σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού όσο και από την επιχειρηματική προοπτική, όπως και στις πρακτικές στελέχωσης του προσωπικού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, με την πρώτη κατά τη περίοδο Δεκέμβριο 2019 – Μάρτιο 2020 και τη δεύτερη κατά την περίοδο Απρίλιο - Μάιο 2020, μετά την έξαρση του κορωνοϊού, με τη συμμετοχή περίπου 300 στελεχών με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και ανώτατων στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους κλάδους στη χώρα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, αποτυπώνονται και οι μισθοί στην ελληνική αγορά σήμερα, καταγράφοντας συνολικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες όπως διαμορφώνονται για τις επιχειρήσεις στην μετά Covid19 εποχή.

αρνητικές επιπτώσεις αναμένουν ότι θα αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η συνολική οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα που θα επηρεάσει την πορεία των επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του έτους, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να ανησυχούν περισσότερο για πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση της ανάπτυξης και το κόστος διαχείρισης. Από την άλλη μεριά, αισιόδοξη στάση διατηρεί το 20% των ερωτηθέντων, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις θα επηρεαστούν θετικά στην μετά Covid19 εποχή, ποσοστό που διαμορφώνονταν στο 77% πριν την εμφάνιση του ιού και ανέμενε σημαντικές αυξήσεις πωλήσεων. 

Από τα σχετικά ευρήματα της έρευνας, το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι βραχυπρόθεσμα οι επιχειρήσεις τους θα επηρεαστούν αρνητικά, ενώ μόνο το 17% προβλέπει θετικά αποτελέσματα. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους με ποσοστό 80%, οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ο κλάδος των πωλήσεων είναι αυτός που επηρεάστηκε περισσότερο από την κρίση, ενώ οι κλάδοι της παραγωγής και του HR είναι αυτές που έπονται. Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι το 63% των ερωτηθέντων ανέφερε πως δεν είχε τμήμα διαχείρισης κινδύνου κατά το ξέσπασμα της κρίσης. Εν γένει, στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν παρατηρούν αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της επιχείρησης, στα έσοδα, στην εύρεση κεφαλαίου, στην εξαναγκαστική τηλεργασία, στην αύξηση των εξόδων, στην αναστολή συνεργασιών και στις καθυστερήσεις ρευστότητας. 

υποχρεωτική τηλεργασία, τεχνολογικές βελτιώσεις και αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας τους στο μέλλον

Συγκριτικά με την περίοδο προ κρίσης, όπου η προσέλκυση ταλέντων θεωρήθηκε η μεγαλύτερη πρόκληση ανθρώπινου δυναμικού, τώρα η μεγαλύτερη πρόκληση αναδεικνύεται η εύρεση τρόπων αύξησης ή διατήρησης της παραγωγικότητας των υπαλλήλων αλλά και η εκπαίδευσή τους με τη βελτίωση των δεξιοτήτων. Σχετικά με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης από τις επιχειρήσεις, δύο είναι οι κεντρικές κατευθύνεις που ακολουθήθηκαν: η αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας εν γένει και η αναστολή των συμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων εταιρειών μετέβησαν σε υποχρεωτική εργασία από το σπίτι ενώ παραπάνω από τις μισές εταιρείες ανέστειλαν όλα τα εγχώρια και διεθνή επαγγελματικά ταξίδια. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το 67% των επιχειρήσεων εφάρμοσε αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους για να προσαρμοστεί στην πανδημική κρίση ενώ σε ότι αφορά τις βελτιωτικές κινήσεις για την ανταπόκρισή τους σε μελλοντικές αντίστοιχες προκλήσεις, το 55% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι θα προβεί σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις που περιλαμβάνουν  την κυβερνοασφάλεια, τη χρήση καλύτερων εργαλείων για την τηλεργασία, τα δίκτυα και τα εργαλεία πληροφορικής και την εφαρμογή διαδικασιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης & υπογραφής.

μειωμένη η πρόθεση  πρόσληψης νέου προσωπικού

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι το 71% των ερωτηθέντων προγραμμάτιζε την πρόσληψη νέου προσωπικού μέσα στις αρχές του έτους, όμως η εμφάνιση του κορωνοϊού περιόρισε το ποσοστό αυτό στο 50%. Παρά τη μειωμένη πρόθεση στελέχωσης νέου προσωπικού που εκφράζεται είτε με την αναστολή είτε με το πάγωμα νέων προσλήψεων, οι εταιρείες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους, τις HR τεχνολογικές πρωτοβουλίες όπως και στη διατήρηση του προσωπικού τους.  Σε ότι αφορά τις διαδικασίες προσλήψεων η διεξαγωγή online/ βίντεο συνεντεύξεων προκύπτει ως αναγκαία συνθήκη για τη συνέχιση της στελέχωσης προσωπικού.

οι μισθοί στην Ελλάδα μετά την εμφάνιση της πανδημίας

Ομοίως με πέρυσι, οι υψηλότεροι μισθοί πληρώνονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών & λογιστικής και της τεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση των μισθών δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την εμφάνιση της κρίσης, διατηρώντας σε ίδια επίπεδα τις μισθολογικές κλίμακες σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad στην Ελλάδα, κα Leigh Ostergard, επεσήμανε σχετικά  «Η φετινή έρευνα διαφοροποιείται φυσικά σε σχέση με τις προγενέστερες εκδόσεις λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις, τις προκλήσεις και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αυτό που αντλούμε από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις και οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού αποτυπώνουν κοινούς προβληματισμούς αναφορικά με την παραγωγικότητα, τη μελλοντική προοπτική τους καθώς και τη διατήρηση ταλέντου. Προκύπτει μια γενικευμένη τάση μειωμένων προσδοκιών για τις ίδιες, ωστόσο δύο από τις βασικές προτεραιότητές τους αναδεικνύονται η λειτουργική αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με συνεχή εκπαίδευση. Το τελευταίο φαίνεται να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα μπροστά στο πάγωμα νέων προσλήψεων για τους προσεχείς μήνες. Με αφορμή την παγκόσμια υγειονομική κρίση που επηρέασε τις εθνικές οικονομίες και κατ’ επέκταση τον κόσμο της αγοράς εργασίας, αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ η ανάγκη των διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών να αναθεωρήσουν τις πρακτικές στελέχωσής τους αλλά κυρίως να εκσυγχρονίσουν τα εργαλεία και τη στρατηγική διατήρησης των ταλέντων τους σε ένα διαρκώς ευμετάβλητο περιβάλλον. Η τεχνολογία και η επένδυση στον άνθρωπο, σε οποιαδήποτε συνθήκη, κρίνεται ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική και βιώσιμη προσαρμογή. Ως ηγέτης στον κλάδο των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να αναλύσουμε περαιτέρω και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην μετά Covid19 εποχή, διαφοροποιώντας την φετινή έκδοσή μας.»

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.