Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της Ιωάννας Κουνούπη, Commercial & Risesmart Manager, Randstad Ελλάδας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος Μαΐου του HR Professional.

Η δημιουργία ενός ενθαρρυντικού εργασιακού περιβάλλοντος είναι ένα εγχείρημα αρκετά απαιτητικό. Πώς τελικά η διαρκής επένδυση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων μπορεί να εμπνεύσει τους ίδιους και να αναπτύξει τις εταιρείες;

Η χρονιά που πέρασε, ανέδειξε με ανορθόδοξο τρόπο τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης κρίσεων του ανθρώπινου δυναμικού στους κόλπους των εταιρειών. Η πανδημία επέσπευσε την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που επικεντρώθηκαν στην οργανωτική λειτουργία, την επίτευξη των στρατηγικών στόχων καθώς και στη φροντίδα και εργασιακή ασφάλεια των εργαζομένων. Τα προγράμματα κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης αποδεικνύεται, σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα HR Trends 2021, ότι συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των εταιρειών. Παρά τον αντίκτυπο της πανδημίας στον κόσμο της εργασίας με την εμφάνιση των νέων υβριδικών μοντέλων και την επιτακτική ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογικών εργαλείων, οι παροχές για την εκπαίδευση των εργαζομένων παραμένουν δικαιολογημένα υψηλά στην ατζέντα των εταιρειών. Και αυτό γιατί τα οφέλη της επένδυσης στην εκπαίδευσή τους συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως και αμφίδρομα στην παραγωγικότητα και στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων. Για τους εργαζόμενους που θέλουν να βελτιώσουν τις προοπτικές της σταδιοδρομίας τους, το reskilling και upskilling αναδεικνύεται ως απαραίτητη παροχή από τις εταιρείες για την ικανοποίησή τους. Καθιστώντας λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες ενίσχυσης δεξιοτήτων διαθέσιμες σε όλους, οι εταιρείες κατορθώνουν να επικοινωνήσουν μια κουλτούρα συνεχούς εξέλιξης μεταξύ των εργαζομένων, να ανακαλύψουν τα ταλέντα στο εσωτερικό τους και να ενισχύσουν την ποικιλομορφία και τη δικαιοσύνη, αναπτύσσοντας τελικά ένα βιώσιμο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί γρήγορα στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες.

Παγκόσμια έρευνα Randstad Risesmart: χαρτογραφώντας τα οφέλη του skilling.

Σε πρόσφατη έρευνα της Randstad Risesmart, στην οποία συμμετείχαν 2.241 ανώτατα στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται συνολικά σε 20 κλάδους σε 8 χώρες, αποτυπώθηκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Επισημαίνεται ότι τα οφέλη από την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός και εκτός οργανισμών διαμοιράζονται εξίσου,συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων μέσα από εργαζόμενους που επιδιώκουν την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Οι περισσότεροι εργοδότες θεωρούν ότι η διαρκής παροχή skilling είναι επιτακτική για τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, συμφωνώντας ότι η εξειδίκευση επιστρέφει τελικά πολλά οφέλη στο εσωτερικό των εταιρειών, με το 98% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι ήταν είτε πλήρως είτε μερικώς ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που έμαθαν προς όφελος του οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν δέχονται όλοι οι εργαζόμενοι ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, με τους διευθυντές και τους επικεφαλής ομάδων να διατηρούν το προβάδισμα, με το 65% αυτών να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Στο πλαίσιο της έρευνας φωτίζεται επιπλέον η σημασία των soft δεξιοτήτων όπως η προσαρμοστικότητα και η επικοινωνία ως σημεία αυξημένης ζήτησης στο κοντινό μέλλον της εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα, το 72% των εταιρειών παρέχει ευκαιρίες skilling για την ανάπτυξη καριέρας των εργαζομένων τους με το 59% να ισχυρίζεται ότι μια κουλτούρα μάθησης είναι σημαντική.

Με την υποστήριξη της Randstad.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή, τα εξειδικευμένα στελέχη της Randstad σχεδιάζουν και προτείνουν εξατομικευμένες λύσεις σε συνέχεια του scanning και mapping των ατομικών δεξιοτήτων των εργαζομένων. Η επένδυση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού έχει άμεση συσχέτιση με ένα εργασιακό περιβάλλον που επιβραβεύει, ενθαρρύνει και προσφέρει ευκαιρίες σε όλους ανεξαιρέτως να αναπτύξουν είτε νέες δεξιότητες είτε να εμβαθύνουν στις υφιστάμενες. Οι κορυφαίες εταιρείες εξετάζουν διαρκώς τις ανάγκες των εργαζομένων τους σε μια προσπάθεια να προσφέρουν υπεραξία και ικανοποίηση, καλλιεργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον που τιμά μεταξύ άλλων την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

ㅤ
ㅤ