Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της ομάδας Randstad RiseSmart, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος Δεκεμβρίου 2021 του HR Professional.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν στρατηγικές και υλοποιούν προγράμματα κινητικότητας ταλέντου με στόχο τη βιωσιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη θωράκιση του οργανισμού τους για το μέλλον. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα προγράμματα Outplacement, η αξία των οποίων είναι πολλαπλασιαστική και αφορά στον οργανισμό που το παρέχει, συνολικά την αγορά εργασίας και την οικονομία. Πρωτίστως, όμως, οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα αντιλαμβάνονται την αξία του και την εισπράττουν «χειροπιαστά».

Οι υπηρεσίες μετάβασης καριέρας ή επαγγελματικής επανατοποθέτησης μπορεί να αποτελούν ένα δομικό συστατικό των προγραμμάτων κινητικότητας ταλέντου των εταιρειών ειδικά στους μεγάλους οργανισμούς ή να προσφέρονται σε εργαζόμενους χωρίς να αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού. Ένας συνεχόμενα αυξανόμενος αριθμός εταιρειών διεθνώς αξιοποιεί το Outplacement στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής 

του και η εξέλιξη αυτών των υπηρεσιών, ο μετασχηματισμός τους σε ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας ταλέντων εντός και εκτός των οργανισμών, αποτελεί τον βασικό τομέα εξειδίκευσης της RiseSmart. 

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της Randstad αναλαμβάνει όλο το φάσμα υπηρεσιών κινητικότητας με ιδιαίτερη έμφαση και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υποστήριξη ανθρώπων που αποδεσμεύονται από ένα οργανισμό και βρίσκονται σε μία ιδιαίτερη φάση της επαγγελματικής και προσωπικής τους πορείας. Με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή του προγράμματος, ακολουθείται μία δομημένη μεθοδολογία και αξιοποιούνται εργαλεία που ενδυναμώνουν τη γνώση και την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων, φέρνοντάς τους πιο κοντά στην κατάκτηση του επόμενου επαγγελματικού τους στόχου. Υπάρχουν εταιρείες που αξιοποιούν τις υπηρεσίες μετάβασης καριέρας και τις προσφέρουν στο σύνολο των ανθρώπων τους ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουν μια σημαντική προστασία της εταιρικής αλλά και εργοδοτικής τους φήμης, τη στιγμή που παρέχουν μια ουσιαστική υποστήριξη προς τους εργαζόμενούς τους.

Για τη Novartis Hellas, η αξιοποίηση των υπηρεσιών Outplacement της Randstad Risesmart, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην ευρύτερη στρατηγική της που αφορά την κινητικότητα ταλέντου. Ο Chris Aris, Country People & Organization (HR) Head της φαρμακευτικής εταιρείας αναφέρεται στη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών, εστιάζοντας στις τεχνικές και στον τρόπο, που θα μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για τη βιωσιμότητα της απασχόλησης.

προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου αναδιάρθρωσης.

Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η υλοποίηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης περιέχουν σημαντικές προκλήσεις. Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, βασική δυσκολία αποτελεί η πλήρης και λεπτομερής καταγραφή του συνόλου των δεδομένων που θα αποτελέσουν τους πυλώνες υλοποίησης. Έτσι, καταγράφονται αναλυτικά τα διαφορετικά σενάρια υλοποίησης, οι περιοχές εστίασης και επένδυσης/αποεπένδυσης, η διαμόρφωση του νέου οργανογράμματος, καθώς και τα νέα τμήματα και ρόλοι. Η στρατηγική που θα επιλεγεί, μπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωση, διαδραματίζει εντούτοις κορυφαίο ρόλο στην τελική υλοποίηση του πλάνου. Η πίεση του χρόνου και η αβεβαιότητα βαραίνουν τα στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός στον κύκλο ζωής μιας εταιρείας. Επιπλέον, κάθε επικοινωνία και κάθε διαχείριση της πληροφορίας πρέπει να αντανακλά και να είναι εναρμονισμένη με την ευρύτερη πολιτική και τις αρχές του οργανισμού. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αποτελεί μέρος της λειτουργίας του οργανισμού και μόνο ως τέτοιο μπορεί να εξελιχθεί ως ένα αποτελεσματικό, επιτυχημένο πρόγραμμα του ανθρώπινου δυναμικού του.

οφέλη για τη μετέπειτα εξέλιξη της καριέρας και της ανάπτυξης των εργαζομένων.

Βασικός στόχος του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη και καθοδήγηση των εργαζομένων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με ομαλό τρόπο. Οι υπηρεσίες του Outplacement αναφέρονται σε διαφορετικές λειτουργίες για τον εργαζόμενο, όπως η επαγγελματική καθοδήγηση, η σύνταξη βιογραφικού, η αξιολόγηση καριέρας, αλλά και η προετοιμασία της συνέντευξης και η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ολοκληρωμένες λύσεις.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Outplacement περιλαμβάνει υπηρεσίες που δημιουργούν αξία και όφελος, τόσο στον εργαζόμενο που αποχωρεί όσο και την εταιρεία που το παρέχει. Η εταιρεία λαμβάνει πλήρη υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος, όλο το απαραίτητο επικοινωνιακό υλικό, καθώς και στοχευμένη εκπαίδευση στελεχών της, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά την αποδέσμευση των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή, ο εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως τη διαχείριση της απώλειας εργασίας, εκπαιδευτικές συναντήσεις για τη συγγραφή του βιογραφικού, τον επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών στόχων, υποστήριξη για τη συγγραφή της συνοδευτικής επιστολής, εκπαιδεύσεις σε τεχνικές συνέντευξης, τη διερεύνηση δικτύου επαφών, τη στρατηγική προσέγγισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της αγοράς εργασίας, συνολικά. Αυτό μάλιστα που  διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν είναι η ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων τεχνολογίας, που βοηθούν στον κατάλληλο προγραμματισμό του συμμετέχοντα και συνδέονται απευθείας με την αγορά εργασίας. Σήμερα, οι υπηρεσίες αυτές είναι αρκετά διαδεδομένες με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη τεχνογνωσία και η ενσυναίσθηση που χρειάζεται για την αποτελεσματική και προσωποποιημένη υποστήριξη των συμμετεχόντων, στην οποία δίνουμε ως οργανισμός ιδιαίτερη σημασία.

randstad risesmart.

Με την πλατφόρμα Risesmart, το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιούνται σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φαίνεται να δημιουργούν ένα ελκυστικό συνδυασμό παροχών για τους συμμετέχοντες. Η υποστήριξή τους επιτυγχάνεται μέσα από στάδια, που περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, πρόσβαση σε career coaching, καθοδήγηση στον επαναπροσδιορισμό του personal branding, τη διενέργεια τεστ αξιολόγησης επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από ψυχομετρικά εργαλεία, τη δημιουργία στοχευμένου βιογραφικού σημειώματος και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, τη συνοδευτική επιστολή και την προετοιμασία για επιτυχημένη παρουσία στις συνεντεύξεις.

η εμπειρία των συμμετεχόντων στα προγράμματα της risesmart.

Σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος, όπως αποτυπώνεται και στις μαρτυρίες των ίδιων των συμμετεχόντων, είναι η πρόσβαση στα διευρυμένα δίκτυα εργασίας και τις αναδυόμενες τάσεις της αγοράς. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται κάθε τρεις μήνες, ο κατάλληλος σχεδιασμός, η επικοινωνία μέσα από την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των συμβούλων και η υλοποίηση του προγράμματος με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων αποτελούν τους θεμελιώδεις παράγοντες επιτυχίας του. 

Σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα, εργαζόμενο της φαρμακευτικής εταιρείας, η διαδικασία αποτελεί συνολικά μια εξαιρετικά θετική εμπειρία που προσφέρει σημαντικά οφέλη σε αυτούς που συμμετέχουν. «Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ήταν πολύ κοντά μου και πολύ αυθεντικοί, πάντα προσπαθώντας να δώσουν όση βοήθεια χρειαζόμουν σε ψυχολογικό και τεχνικό επίπεδο», σημείωσε ο ίδιος.

Η δημιουργία της προσωπικής επικοινωνιακής στρατηγικής αποτελεί ορόσημο για τις υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αυτό αποτυπώνεται στην αξιολόγησή των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα. «Έλαβα πολύπλευρη υποστήριξη από τους συμβούλους σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την επαγγελματική μου ζωή. Μέσα από την καθοδήγησή τους για την επίτευξη του επόμενου επαγγελματικού μου στόχου, το βιογραφικό μου σημείωμα καταρτίστηκε με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προετοιμάστηκα για τις επερχόμενες συνεντεύξεις με τους μελλοντικούς εργοδότες», τόνισε ένας άλλος συμμετέχοντας στο πρόγραμμα. 

Με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογικών εργαλείων και την καινοτόμα πλατφόρμα της Risesmart δημιουργούνται ολοκληρωμένες λύσεις για τους εργαζόμενους, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην αναζήτηση εργασίας. «Τα στατιστικά δεδομένα για την αγορά εργασίας και η απεριόριστη πρόσβαση σε κατάλληλο και στοχευμένο υλικό που παρέχεται από την πλατφόρμα της Risesmart λειτουργούν συμπληρωματικά και συμβάλλουν στη στρατηγική στοιχειοθέτηση ενός εναλλακτικού πλάνου καριέρας και προσαρμοσμένου βιογραφικού σημειώματος».

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Outplacement αναζητούν κατά κύριο λόγο υποστήριξη σε δύο βασικές κατευθύνσεις: στον προσδιορισμό των εταιρειών που ταιριάζουν περισσότερο στο επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς και στην προσωποποιημένη προετοιμασία τους για τις επερχόμενες συνεντεύξεις. 

Επομένως, οι πάροχοι οφείλουν να δεσμευτούν να εξοπλίζουν τα άτομα με τις δεξιότητες που απαιτούνται, τη συνεχή συμβουλευτική και καθοδήγηση κατά την αναζήτηση εργασίας, σε θέματα κυρίως συνέντευξης και επικοινωνίας, καθώς και τον σχεδιασμό των προσωπικών εργαλείων αναζήτησης εργασίας, δημιουργώντας του ιδανικούς εργαζόμενους.

ㅤ
ㅤ