- το 86% των εταιρειών είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερα ώστε να προσελκύσει και να διατηρήσει ταλέντα.
- το 33% των εταιρειών δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε αύξηση μισθών κατά 30% μέσα στο 2022.
- το 66% των εταιρειών εφάρμοσε ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας. 

Το 2021 έφερε ριζικές αλλαγές και στην αγορά εργασίας, με τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης να είναι πολυδιάστατες, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις. Ένας νέος κόσμος εργασίας διαμορφώθηκε για την πλειοψηφία των εργαζομένων, αλλάζοντας τα δεδομένα για την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Αναδείχθηκε, επίσης, η σημασία διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των εργασιακών σχέσεων και της υψηλής παραγωγικότητας, στα νέα μοντέλα εξ αποστάσεως εργασίας.

Η έρευνα HR Trends της Randstad για το 2022, παρέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το πώς οι εταιρείες αναδιαμόρφωσαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας COVID-19. Αποτυπώνει, επίσης, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, εκείνα που θα εδραιωθούν και θα αποτελέσουν το μέλλον της εργασίας, αλλά και τις επιπτώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό. Η έρευνα διεξήχθη από τον Νοέμβριο 2021 έως τον Μάρτιο 2022 με τη συμμετοχή 545 στελεχών από διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς και σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της έρευνας παρουσιάζεται, όπως κάθε χρόνο, και η μισθολογική έκθεση που αφορά σε διάφορους κλάδους της ελληνικής αγοράς.

ο αντίκτυπος της πανδημίας και η αποτύπωση της ανάκαμψης των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 24 μήνες μετά την ανακήρυξη της πανδημίας Covid-19, το 76% των εταιρειών έχουν ανακάμψει πλήρως από τις συνέπειες της εμφάνισης και επέκτασης της υγειονομικής κρίσης και μόλις το 21% αντιμετωπίζει ακόμη επιχειρηματικούς κινδύνους. Η εγγύηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η διαχείριση απρόβλεπτων δαπανών, είναι οι δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι περισσότερες εταιρείες ως συνέπεια της πανδημίας, με το 38% να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διαχείριση της τηλεργασίας και το 44% να υποστηρίζει ότι η αποφυγή σημαντικών οικονομικών απωλειών αποτελεί το μείζον ζήτημα.

Αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι περισσότερο από το 70% των εταιρειών προβλέπουν αύξηση των πωλήσεών τους, έναντι 49% που ήταν το προηγούμενο έτος, κάτι που αποδεικνύει την προθυμία των επιχειρήσεων να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην αγορά.

υβριδικό μοντέλο εργασίας επιλέγουν οι έλληνες εργαζόμενοι.

Σε ποσοστό 66% υιοθέτησαν υβριδικό μοντέλο εργασίας το 2021 οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ το 28% των εταιρειών παρείχαν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους για πλήρως απομακρυσμένη εργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μισές από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέπτυξαν νέες τεχνολογίες και ειδικά εργαλεία, για τους εργαζομένους που εργάζονται εξ αποστάσεως ή με υβριδικό μοντέλο με στόχο την  αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητά τους.

hr changes
hr changes

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας HR Trends, η  ευελιξία στην αγορά εργασίας αποτελεί τη νέα σταθερά: με το 24% των εταιρειών που εφάρμοσαν υβριδικό μοντέλο εργασίας, να δηλώνει θετικό στο να προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του να επιλέγουν αυτόνομα πού και πώς θα εργαστούν.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόρισμα της έρευνας που καταγράφει ότι το 80% των εταιρειών θα διατηρήσει τις αλλαγές αυτές στο μέλλον, ενώ και το 19% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο διατήρησης των αλλαγών αυτών.

Στον αντίποδα, ωστόσο, βρίσκονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες απέναντι στο νέο εργασιακό κόσμο, αφού οι νέες συνθήκες συνδέονται και με τις διαφορετικές δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων εργαζομένων, με σημαντικότερη δυσκολία την ισορροπία μεταξύ φυσικής παρουσίας και απομακρυσμένης εργασίας, με ποσοστό 51%.

η προσέλκυση υποψηφίων με τις κατάλληλες δεξιότητες, η μεγαλύτερη πρόκληση για το  ανθρώπινο δυναμικό.

Καθώς διανύουμε ένα μεταβατικό στάδιο ανάπτυξης στην αγορά εργασίας, στο προσκήνιο βρίσκεται και η προσέλκυση ταλέντων. Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, τα στελέχη HR καταγράφουν ως κυριότερο λόγο δυσκολίας κάλυψης των θέσεων εργασίας, την εύρεση και προσέλκυση υποψηφίων ταλέντων, με τις κατάλληλες δεξιότητες. Στον αντίποδα, οι εταιρείες προτείνουν την αύξηση των μισθών και την περαιτέρω υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βασικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Σημειώνεται πως σε ό, τι αφορά την εύρεση ταλέντων ο κλάδος της τεχνολογίας εμφανίζει τις περισσότερες δυσκολίες, με ποσοστό 85%, ενώ στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες ανεύρεσης ταλέντων έρχεται ο τομέας των μηχανικών.

η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων.

Το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών θεωρείται ως ένα από τα σημαντικά στοιχεία προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων με ποσοστό 75% και η  επαγγελματική εξέλιξη σε ποσοστό 69%. Την τρίτη και την τέταρτη θέση καταλαμβάνουν, με ποσοστά 59% και 55% αντίστοιχα, το ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

capturelenk
capturelenk
πλάνα προσλήψεων για το 2022. 78% των ερωτηθέντων σκοπεύουν να προσλάβουν νέους εργαζόμενους το 2022, με την πλειοψηφία να αφορά σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Το 34% των εταιρειών αναμένεται να προχωρήσει σε προσλήψεις, για λόγους επέκτασης της δραστηριότητάς τους (20% το 2021), με τον κλάδο των πωλήσεων και της τεχνολογίας να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, αν και ο κλάδος της τεχνολογίας αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση ταλέντων. Οι εταιρείες συνεχίζουν να επικεντρώνονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους και οι επιλογές ευέλικτης εργασίας είναι από τις πιο σημαντικές παροχές που προσφέρουν στους εργαζόμενούς τους. Σε ό, τι αφορά στις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές στελέχωσης. οι μισθοί στην Ελλάδα. Σημαντικές αλλαγές παρουσιάζονται στην έκθεση μισθών για το 2022 της τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Σε σύγκριση με το 2021, οι μισθολογικές κλίμακες έχουν αλλάξει σχεδόν σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών, με τις υψηλότερες οικονομικές παροχές να προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση έρχεται ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.
capturemisthoi
capturemisthoi

Συνολικά, καταγράφηκε αυξητική τάση στους μισθούς όλων των κλάδων, ενώ καμία από τις συμμετέχουσες εταιρείες δεν προέβλεπε μείωση των μισθών για το τρέχον έτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 86% των εταιρειών εξέφρασε την πρόθεσή του, να εφαρμόσει επιχειρησιακές στρατηγικές και να αυξήσει τα μισθολογικά επίπεδα, για να προσελκύσει και να διατηρήσει υποψήφια ταλέντα. Μάλιστα, το 33% των εταιρειών δήλωσε ότι θα αυξήσει τους μισθούς σύμφωνα με τον πληθωρισμό και το 30% πάνω από αυτόν.

Το 64% των εταιρειών διατηρεί μισθούς στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι παρέχει υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους ανταγωνιστές του.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας εδώ.

webinar για τις τάσεις στο HR & τους μισθούς 2022.

Με αφορμή την έρευνα της HR Trends 2022 η Randstad Hellas θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη, 5 Μαΐου στις 11.00 webinar για τις τάσεις στο HR & τους μισθούς, με τη Λήδα Σγουράκη, Director Professionals της Randstad, μέσα από το οποίο θα μάθουμε μεταξύ άλλων ποιες εταιρείες προσελκύουν τα ταλέντα, ποιες είναι οι τάσεις στους μισθούς και οι πιο δημοφιλείς παροχές που προσφέρουν οι εργοδότες και ποια είναι τα πλάνα προσλήψεων για το 2022.
Το webinar απευθύνεται σε: Διευθυντές και HR Managers, Στελέχη HR όλων των βαθμίδων, Στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό ή/και τη στελέχωση στον οργανισμό τους, Decision Makers: Hiring/Line Managers, Team Leaders & Project Managers, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη της διοικητής ομάδας των εταιρειών, Οικονομικούς Διευθυντές ή στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, Ιδρυτές ή στελέχη startup, Ιδιοκτήτες εταιρειών, Στελέχη τμημάτων επικοινωνίας & marketing, Εργαζόμενους που θέλουν να είναι πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις στο κόσμο της εργασίας, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν.

Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή εδώ.