Σας παραθέτουμε παρακάτω το άρθρο της Χρυσούλα Διακάτου, Head of Risesmart, Randstad Risesmart Ελλάδας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος Φεβρουαρίου του HR Professional.

Η καθοδήγηση και το mentoring σε κάθε ξεχωριστό μονοπάτι καριέρας αποτελεί μια πολύτιμη στρατηγική για την  ενίσχυση της αποδοτικότητας των ανθρώπων μας και κατ΄επέκταση της ανθεκτικότητας του οργανισμού μας. Πώς όμως το ταξίδι της προσωπικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία υπεραξίας για τον οργανισμό μας;

Η συσσωρευμένη εμπειρία των εξειδικευμένων συμβούλων μας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο,  επιβεβαιώνει ότι η κινητικότητα ταλέντων εντός και εκτός οργανισμών είναι μια συνθήκη ικανή να διαταράξει την ομαλή λειτουργία τους, απομακρύνοντάς τους συχνά από την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και την απελευθέρωση της δυναμικής τους. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι οργανισμοί επιτάχυναν αναγκαστικά την μετάβαση σε δομικές αλλαγές για να διαφυλάξουν τη βιωσιμότητά τους, έγινε περισσότερο εμφανές ότι η υιοθέτηση στρατηγικών για τη βέλτιστη διαχείριση των ταλέντων τους με έμφαση στην επανατοποθέτηση, την προσωπική εξέλιξη, αλλά και την αναδιάταξή, μπορεί να επιδράσει θετικά και με εξαιρετικά αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Όποια όμως και αν είναι η συνθήκη, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι πλέον οι λόγοι για να επενδύσουν οι οργανισμοί σε υπηρεσίες Career Coaching & Mentoring θα συνεχίσουν να πληθαίνουν αναλογικά και με τις προκλήσεις. Συνεπώς,οι υπηρεσίες  καθοδήγησης σταδιοδρομίας μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία ”μεταμόρφωσης” του ανθρώπινου δυναμικού και να λειτουργήσουν ως  κρίκος που συνδέει τους προσωπικούς και τους επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, οι εργαζόμενοι παρακινούνται και διαμορφώνουν ένα πιο συνεκτικό και καθαρό πλάνο δράσης που τελικά αποδίδει όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τον οργανισμό ενδυναμώνοντας και το Employer Brand του.  

Γιατί Randstad Risesmart

Η Randstad Risesmart παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες επανατοποθέτησης, ανάπτυξης καριέρας, και εσωτερικής αναδιάταξης, προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις στα στελέχη και στις διοικήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επαγγελματική καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους Career Coaches της Randstad Risesmart διαπερνά κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες εκπληρώνοντας αντίστοιχα  συγκεκριμένους σκοπούς. Στην Randstad Risesmart οι Career Coaches προσφέρουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στους συμμετέχοντες και παρέχουν εύχρηστα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να ενδυναμώσουν το personal branding τους,  να εξοικειωθούν με σύγχρονες πρακτικές αναζήτησης εργασίας και φυσικά να προετοιμαστούν κατάλληλα για το επόμενό τους βήμα. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν νέες θέσεις εργασίας σε πραγματικό χρόνο, παρέχουν σεμινάρια, ατομικές συνεδρίες, online μαθήματα, ενώ την ίδια στιγμή έχουν πρόσβαση 24/7 σε ένα διευρυμένο δίκτυο επαγγελματικών επαφών, αλλά και σε εξειδικευμένους συμβούλους στελέχωσης. Στο πλευρό των συμμετεχόντων βρίσκεται μια ομάδα 3 εξειδικευμένων συμβούλων, η οποία τους καθοδηγεί και εκπαιδεύει καθημερινά προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες και να “πλοηγηθούν” στις εσωτερικές και εξωτερικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας προσφέροντάς τους κίνητρα για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την καριέρα τους.

Ποια είναι τα οφέλη

Οι οργανισμοί που επενδύουν στρατηγικά σε υπηρεσίες Career Coaching & Mentoring πολύ συχνά αναγνωρίζονται ως εργοδότες επιλογής, αυξάνουν τις πιθανότητες να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέα ταλέντα, εξοικονομούν πόρους, καλλιεργούν κουλτούρα ικανοποιημένων εργαζομένων και μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους. Η παγκόσμια εμπειρία μας, μας φέρνει κοντά σε χιλιάδες περιπτώσεις κινητικότητας των ταλέντων ανά τον κόσμο, πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που μας εμπνέουν καθημερινά για να μπορούμε όλοι εμείς στην Randstad Risesmart να συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους σε όλους εκείνους που αναζητούν το επόμενο βήμα στον κόσμο της εργασίας.

ㅤ
ㅤ