Βασικά σημεία:

  • Γ’ τρίμηνο 2019: Οργανική αύξηση: -2.5%
  • Γ’ τρίμηνο 2019: ΕΒΙΤΑ ύψους 298 εκ. ευρώ
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ του Γ’ τριμήνου 2019 έφτασε το 5.0%
  • Σταθεροποίηση των ακαθάριστων πωλήσεων στην Ευρώπη, μικρή υποχώρηση στις ΗΠΑ, αμφότερες επηρεάζονται από τη μακροοικονομική αβεβαιότητα: ισχυρή ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο.
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 20.1%, αύξηση 30 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με τη περσινή χρήση: συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα η τιμολογιακή πολιτική, υποστηριζόμενη από ψηφιακά εργαλεία.
  • Γ’ τρίμηνο 2019: μείωση περιθωρίου ΕΒΙΤΑ 10 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με τη περσινή χρήση. To περιθώριο EBITA ανήλθε σε  5.0% : συνεχίζονται οι επιλεκτικές επενδύσεις σε τομείς ανάπτυξης
  • Συνεχιζόμενα κέρδη όσον αφορά τα μερίδια αγοράς σε πολλές χώρες, τροφοδοτούμενα από την ψηφιακή στρατηγική.
  • Γ’ τρίμηνο 2019: τα ταμειακά διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με τη περσινή χρήση στα 468 εκ. ευρώ
  • Αύξηση οργανικών πωλήσεων σημειώθηκε το Σεπτέμβριο σύμφωνα με το 3ο τρίμηνο: οι ενδείξεις στις αρχές Οκτωβρίου υποδηλώνουν τη συνέχιση της τάσης.

Ο CEO Jacques van den Broek αναφέρει: "Το ισχυρό περιθώριο ακαθάριστου κέρδους και η ισορροπημένη διαχείριση των εξόδων πέτυχαν να αντισταθμίσουν την ελαφρώς αρνητική αύξηση των οργανικών εσόδων το τρίτο τρίμηνο του 2019, ενώ παράλληλα δημιουργούνται πρωτοφανείς υψηλές ελεύθερες ταμειακές ροές σε τριμηνιαία βάση. Συνεχίζουμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς σε πολλές χώρες, λόγω της επιτυχημένης πορείας της ψηφιακής στρατηγικής μας σε όλο τον κόσμο. Αντιμετωπίσαμε μια συνεχή αδυναμία στους κλάδους που σχετίζονται με τη βιομηχανία, εντοπίζοντας παρόλα αυτά αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε την εξισορρόπηση των επιλεκτικών επενδύσεων σε μακροπρόθεσμη βάση, ενώ παράλληλα διαχειριζόμαστε αγορές με περισσότερες προκλήσεις. Εν τω μεταξύ, η ελεύθερη ταμειακή μας ροή υπερδιπλασιάστηκε σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2019. Αυτό ενισχύει τον αντικυκλικό χαρακτήρα των αναγκών μας σε κεφάλαια κίνησης και, συνεπώς, την ανθεκτικότητα της ελεύθερης δημιουργίας ταμειακών ροών μέσω του κύκλου.

"Τέλος, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόταση να διοριστεί ο René Steenvoorden ως Chief Digital Officer στην Εκτελεστική μας Επιτροπή. Αυτός ο διορισμός θα ενισχύσει περαιτέρω τη νέα οργάνωση της εκτελεστικής μας ομάδας, στην οποία τώρα εκπροσωπεύονται άμεσα όλες οι χώρες, οι περιφέρειες, οι πελάτες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Με αυτήν την ομάδα, είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε περαιτέρω την εφαρμογή της Tech & Touch στρατηγικής μας."