Δ΄ Τρίμηνο 2019: Ρεκόρ διαθέσιμων ταμειακών ροών και διανεμόμενου μερίσματος

Τα αποτελέσματα του Δ΄ τριμήνου 2019 και ο οικονομικός απολογισμός του έτους

Τα κυριότερα σημεία:

  •  Δ’ τρίμηνο 2019 μείωση οργανικών εσόδων κατά 2,8% 
  • Δ’ τρίμηνο 2019 ΕΒΙΤΑ ύψους €292 εκατομμύρια
  • Δ’ τρίμηνο 2019: Περιθώριο ΕΒΙΤΑ ανήλθε στο 4,9%
  • Δ’ τρίμηνο 2019: Ανάμεικτη η εικόνα των ακαθάριστων πωλήσεων στην Ευρώπη με μικρή υποχώρηση στις ΗΠΑ. Αμφότερες επηρεάζονται από τη μακροοικονομική και πολιτική αβεβαιότητα. Ισχυρή ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο.
  • Δ΄ τρίμηνο 2019: Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο 20.0% και σημειώθηκε αύξηση 20 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με την περσινή χρονιά: συνεχίζει να είναι υποστηριζόμενη από την τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα υπηρεσιών και τα ψηφιακά εργαλεία.
  • Έτος 2019: Το περιθώριο EBITA ανήλθε στο 4,6% και σημειώθηκε μείωση 10 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με την περσινή χρονιά. Σχετκά με το Δ΄ τρίμηνο του 2019, το περιθώριο EBITA μειώθηκε 30 μονάδες βάσης (bp) σε σχέση με την περσινή χρονιά, σε ποσοστό 4.9% λόγω επενδύσεων στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
  • Συνεχής αύξηση μεριδίου αγοράς σε πολλές χώρες, τροφοδοτούμενα από την ψηφιακή στρατηγική.
  • Έτος 2019: Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα €915 εκατομμύρια και σημείωσαν αύξηση κατά 46% σε σχέση με τη περσινή χρονιά.
  • Ιανουάριος 2020: το ποσοστό κέρδους μειώθηκε κατά 3% - 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Jacques van den Broek, σημείωσε «Το 2019 αποτέλεσε για εμάς μια χρονιά ορόσημο, καταδεικνύοντας την Randstad ως την κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως. Αναμφίβολα, από αυτή τη θέση ευθύνης – γιατί έτσι νοείται από εμάς- είναι απαραίτητο να συμβάλλουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη δέσμευσή μας  στην υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά και των ίδιων των εταιρειών  να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους. Αυτή, άλλωστε, είναι η κύρια επιχειρηματική μας δράση και στρατηγικός μας στόχος μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι να αφοσιωθούμε στην βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας για περισσότερους από  500 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο». 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ο ίδιος επεσήμανε «Το 2019 υπήρξε ένα έτος που χαρακτηρίστηκε από αρκετές προκλήσεις και πολυπλοκότητα. Παρά την ελαφρά μειωμένη κερδοφορία, ο Όμιλος σημείωσε πρόοδο και επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα, η οποία αποδίδεται στο εμπλουτισμένο και ποικίλο portfolio μας σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες και τους τομείς δραστηριότητάς μας. Πράγματι, τα οργανικά έσοδα ήταν ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαρκείς μακροοικονομικές και πολιτικές αβεβαιότητες, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη. Παρόλα αυτά, διεισδύσαμε περαιτέρω σε  γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν σημεία-σταθμό για τον Όμιλο και εξίσου βελτιώσαμε την τιμολογιακή μας δύναμη, αντανακλώντας την αυξανόμενη έλλειψη στις αγορές εργασίας και την επιτυχή εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων τιμολόγησής μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι καταφέραμε και προστατεύσαμε τα περιθώρια κέρδους EBITA, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ποσοστό 4,6% και παράλληλα προχωρήσαμε σε σημαντικές επενδύσεις που αφορούν στην στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου. Στη βάση λειτουργίας του επιτυχημένου  επιχειρηματικού μας μοντέλου, καταγράψαμε ρεκόρ υψηλών ταμειακών ροών ύψους €915.000.000 που συνεπάγεται ισχυρό ισολογισμό και πρόσθετες ταμειακές αποδόσεις για τους μετόχους. Για το 2019  οι εκτιμήσεις μας κάνουν λόγο για ρεκόρ υψηλού συνολικού μερίσματος μετρητών €4,32 ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ειδικού μερίσματος αξίας €2,23. Η συνεχής ανάπτυξη, η πρόοδος και η εξέλιξη του Ομίλου οφείλεται αποκλειστικά στους ανθρώπους από τους οποίους απαρτίζεται. Όλο το δίκτυο συνεργατών και πελατών μας ανά τον κόσμο έχουν διαμορφώσει την Randstad σε αυτό που είναι σήμερα, μια εταιρεία πρότυπο, παγκόσμιο ηγέτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Και τους ευχαριστούμε για την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό που επιδεικνύουν καθημερινά.»


ενίσχυση της διοίκησης και ο ψηφιακός μετασχηματισμός μοχλός ανάπτυξης για τον όμιλο

Αναφερόμενος στις διοικητικές αναδιαρθρώσεις ο κ. Jacques van den Broek υπογράμμισε την ανάγκη  ιεράρχησης νέων προτεραιοτήτων του Ομίλου που έρχονται να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα την επιτάχυνση της  ψηφιακής στρατηγικής του. «Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. René Steenvoorden έχει προταθεί ως υποψήφιο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου για την ανάληψη  καθηκόντων που αφορούν αμιγώς στον Digital και ΙΤ τομέα της Randstad. Στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου, ο κ. François Béharel δεν θα είναι ξανά υποψήφιος -έχοντας μάλιστα εκτείσει δύο επιτυχημένες θητείες- ενώ ήδη επεξεργαζόμαστε την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων του από τον υφιστάμενο ρόλο του.»