• έσοδα ύψους 5,977.9 δισ. ευρώ. Αύξηση της οργανικής ανάπτυξης κατά 8,7%
  • EBITA ύψους 307 εκ. ευρώ. Το περιθώριο EBITA έφτασε στο 5,1% (αύξηση 30bp). ICR > 50%, ICR για όλο το έτος 40%
  • προτεινόμενο μέρισμα σε μετρητά 2,76€ (αύξηση κατά 46%). κανονικό μέρισμα 2,07€ και ειδικό μέρισμα 0,69€. Iστορικό υψηλό
  • αύξηση των εσόδων κατά 11% στην Ευρώπη, 1% στη Βόρεια Αμερική και 10% στον υπόλοιπο κόσμο
  • το περιθώριο μεικτού κέρδους έφτασε στο 20.1%. Σταθερό οικονομικό κλίμα. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης απασχόλησης σημείωσαν αύξηση 13% (σε αντίθεση με το 3ο τρίμηνο του 2017 που ήταν 10%)
  • τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα για όλο το έτος 2017 αυξήθηκαν κατά 26% στα 586 εκ. ευρώ 
  • το ROIC για όλο το έτος 2017 έφτασε 16,7%. ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,9
  • Monster: θετικό EBITA από την εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης κόστους. Η χάραξη των στρατηγικών διαδικασιών σε εξέλιξη
  • κατανομή κεφαλαίου: μερίσματα υπό όρους και προαιρετικές επιστροφές μετρητών όταν ο δείκτης μόχλευσης διαμορφωθεί κάτω από 1.0
  • αύξηση οργανικών πωλήσεων τον Ιανουάριο περίπου 7%

«Αναπολούμε άλλη μια συναρπαστική χρονιά για τη Randstad», αναφέρει ο CEO της Randstad Jacques van den Broek. «Τα έσοδά μας αυξήθηκαν οργανικά κατά 8% το 2017, το υψηλότερο επίπεδο αύξησης από το 2011 και είμαστε υπερήφανοι που σημειώσαμε καλύτερη απόδοση στις περισσότερο σχετικές αγορές. Ολοκληρώσαμε το έτος με ισχυρούς ρυθμούς, παρά τα αισθητά δυσκολότερα συγκριτικά στοιχεία. Η αύξηση των οργανικών πωλήσεων παρέμεινε υψηλή στο 9% το 4ο τρίμηνο, ενώ η κερδοφορία μας και τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά. Στοχεύουμε να αποκτήσουμε περαιτέρω μερίδιο αγοράς, με γνώμονα τη διαφοροποιημένη στρατηγική μας Tech & Touch, άροντας τα εμπόδια εισόδου. Ενσωματώνουμε την τεχνολογία στις καθημερινές μας δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούμε εμπειρίες για τους πελάτες μας και τους υποψήφιους που είναι έξυπνες, προσωπικές και αποτελεσματικές. Η ψηφιακή μετάβαση που βιώνουμε ως εταιρεία κορυφώθηκε με την έναρξη της νέας υπόσχεσης της επωνυμίας της εταιρείας μας το τελευταίο τρίμηνο του 2017: Human Forward. Η οικονομική μας κατάσταση παραμένει υγιής, που αντανακλάται από την πρόταση για κανονικό μέρισμα σε μετρητά ύψους 2,76€  ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μερίσματος ύψους 0,69€, κάτι που αποτελεί ένα ιστορικό υψηλό. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για όλους τους συναδέλφους μου και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το εξαιρετικό 2017.»