Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός ξεπερνά τον αγροτικό πληθυσμό. Μέχρι το 2050 αναμένεται ότι τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζουν σε αστικές περιοχές. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός, τα συστήματα μεταφορών, η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η εκπαίδευση και η αξιοπρεπής εργασία είναι καθοριστικής σημασίας για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρόσφατη έρευνα της Randstad για την ευελιξία στην εργασία, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη 29/05/2018 στο Φόρουμ του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.Οι πόλεις είναι κόμβοι για την ανθρώπινη και οικονομική ανάπτυξη. Αντιπροσωπεύουν ήδη πάνω από το 70% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και ευημερία για πολλούς. Τα δίκτυα που συνδέουν τους ανθρώπους σε όλες τις ηπείρους γίνονται πυκνότερα, ταχύτερα και ευρύτερα κάθε χρόνο. Η αμοιβαία εξάρτηση και οι διεθνικές συνδέσεις των πόλεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών οδηγούν το ίδιο σε μια ανάγκη για πολιτικές που να καλύπτουν αυτά τα πολύπλοκα οικοσυστήματα.Οι πόλεις είναι ελκυστικές τόσο για τους πλούσιους όσο και για τους φτωχούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεγάλες πόλεις εμφανίζουν συχνά υψηλά επίπεδα ανισότητας. Μεγάλο μέρος αυτής της ανισότητας μπορεί να ανιχνευτεί στις δυνατότητες που έχουν οι πολίτες στην αγορά εργασίας, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι συνήθεις εργασίες είναι πιο ευάλωτες στην τεχνολογική πρόοδο, αλλά μπορεί να προκύψουν νέες μη συνηθισμένες εργασίες.Ο διευθύνων σύμβουλος της Randstad, Jacques van den Broek, αναφέρει: "Κάθε νέα, υψηλής εξειδίκευσης, θέση εργασίας στην τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για μέχρι και 5 νέες μη σχετικές θέσεις εργασίας, τόσο χαμηλού όσο και μεσαίου επιπέδου εξειδίκευσης. Οι περισσότερες από αυτές τις νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε πόλεις όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός εργατικού δυναμικού χαμηλής εξειδίκευσης, το οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί. Οι δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των soft skills, είναι απαραίτητες για μια αστική αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και στις στοχευμένες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι πόλεις μπορούν να γίνουν και ανταγωνιστικές και περιεκτικές για όλους τους κατοίκους τους. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ευέλικτη αγορά εργασίας χωρίς περιορισμούς, που θα είναι το κλειδί για την αειφόρο αστική ανάπτυξη. Υπάρχει ένας ρόλος που θα πρέπει να αναλάβουν οι τοπικές κυβερνήσεις για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές ".Στο μέλλον της εργασίας, η πρόταση αξίας μιας ανταγωνιστικής πόλης δεν περιορίζεται στην ικανότητά της να προσελκύει επιχειρήσεις. Μια ανταγωνιστική πόλη προσφέρει ευκαιρίες σε όλους τους κατοίκους, επιδιώκει να μειώσει τις ανισότητες και προστατεύει τους ευάλωτους.Μπορείτε να βρείτε την αναφορά διαθέσιμη εδώ: flexibility@work 2018