Στις 7 Ιουλίου, ο οργανισμός OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), παρουσίασε
την ετήσια έκθεση του ‘Εmployment Outlook 2020’ με στοιχεία για την απασχόληση και τίτλο 'η ασφάλεια των
εργαζομένων και η κρίση Covid-19', όπου συμπεριελήφθησαν οι τελευταίες προβλέψεις σχετικά με τις
επιπτώσεις της κρίσης του Covid-19 στις παγκόσμιες αγορές εργασίας.

Ο OECD είναι ένας διεθνής οργανισμός που
εργάζεται για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών που ευνοούν την ευημερία, την
ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία για όλους. Το ‘Employment Outlook’
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις του και δημοσιεύεται ετησίως.Η Randstad συνεργάζεται
στενά με τον OECD τα τελευταία 6 χρόνια, σε δημοσιεύσεις, συζητήσεις, διαμόρφωση γνωμών
και για την εύρεση πρακτικών λύσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την
αγορά εργασίας.

Παρακάτω μπορείτε να
βρείτε links για το τελευταίο άρθρο του CEO μας, Jacques van den Broek,  που δημοσιεύθηκε στο site του OECD, με
τίτλο 'workforce resilience in the new normal', αλλά και από το podcast που πραγματοποιήθηκε, με θέμα
συζήτησης την ανάγκη για εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει την αγορά
εργασίας.