Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μελετά τον αντίκτυπο ενός εργατικού δυναμικού όπου εκπροσωπούνται πολλές γενιές, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

ομάδες πολλαπλών γενεών

Συζητώντας με διάφορες γενιές στο ελληνικό εργατικό δυναμικό, 78% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προτιμούν να εργάζονται σε μία ομάδα στην οποία εκπροσωπούνται πολλές γενιές. 79% δηλώνουν ότι εργάζονται σε μία τέτοια ομάδα και 74% δηλώνουν ότι συναντούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις, χάρη σε μια ομάδα διαφορετικών ηλικιών. 80% πιστεύουν ότι η συνεργασία μεταξύ γενεών είναι αμοιβαία επωφελής στην εταιρεία τους. 84% νιώθουν ότι η βασική διαφορά στην εργασία τους σε ένα περιβάλλον πολλαπλών γενεών είναι το επικοινωνιακό στυλ. 30% των Ελλήνων ερωτηθέντων δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με συναδέλφους τους που δεν ανήκουν στην ίδια γενιά ή στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτούς.

ο άμεσος προϊστάμενος

Παρότι 75% των Ελλήνων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η ηλικία των άμεσων προϊσταμένων τους δεν είναι σημαντική από τη στιγμή που τους εμπνέουν, 82% προτιμούν ο άμεσος προϊστάμενός τους να είναι της ίδιας ηλικίας με αυτούς ή μεγαλύτερος. 65% δήλωσαν ότι ο άμεσος προϊστάμενός τους έχει ταλέντο στο να εργάζεται με διαφορετικές γενιές και 64% πιστεύουν ότι ο άμεσος προϊστάμενός τους ενδιαφέρεται για την επαγγελματική τους πορεία.

συνδέσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Όσον αφορά τις συνδέσεις στα κοινωνικών δικτύων, όπως το Facebook ή το Instagram, 72% των Ελλήνων ερωτηθέντων συνδέονται με τους συναδέλφους τους, ενώ μόνο 44% δηλώνουν ότι είναι συνδεδεμένοι με τον άμεσο προϊστάμενό τους. 78% των γυναικών που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 είναι πιο συχνά συνδεδεμένες με τον άμεσο προϊστάμενό τους, εν αντιθέσει με το 42% των ανδρών.

 

Τριμηνιαίοι επαναλαμβανόμενοι δείκτες

Ο δείκτης κινητικότητας στην Ελλάδα παρουσιάζει μια μικρή μείωση

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, το φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις καθώς και το επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση σε νέο εργοδότη.

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι προσδοκούν να απασχοληθούν σε νέο εργοδότη τους επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 3 μονάδες, από τις 103 στις 106, για το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας αυξήθηκε ελάχιστα κατά 1 μονάδα στις 110 μονάδες. Αυτό το τρίμηνο, υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στην Τουρκία (+9), την Πολωνία (+7), τις Ηνωμένες Πολιτείες (+5), τη Βραζιλία και την Ιταλία (+4 και για τις 2 χώρες). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης παρατηρήθηκαν στη Γαλλία και την Τσεχία (-5 και για τις 2 χώρες), τη Σουηδία και την Κίνα (-4 και για τις 2 χώρες).

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα

Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα, οι οποίοι άλλαξαν εργασία τους τελευταίους 6 μήνες, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες, δηλαδή ανήλθε στο 24% αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο. Οι βασικοί λόγοι αλλαγής εργασίας είναι: αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών συνθηκών (42%), αλλαγή εργασίας λόγω οργανωτικών περιστάσεων (16%), και δυσαρέσκεια με τον εργοδότη (13%). Ο αριθμός των ατόμων στην Ελλάδα που αναζητούν νέα θέση εργασίας παρέμεινε σταθερός στο ποσοστό 31%.

38% των Ελλήνων ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους, ένα ποσοστό αύξησης 1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Αναλυτικότερα, το 43% της ηλικιακής ομάδας 18-24 φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 25-34, με ποσοστό 41%. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σχηματίζοντας ένα ποσοστό 68%.

Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου. Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο χρονικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων, καθώς και ένα περιστρεφόμενο αριθμό θεματικών ερωτήσεων. Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη μέσω online ερωτηματολογίου σε πληθυσμό ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζεται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το μέγεθος του δείγματος στην Ελλάδα αποτελείται από 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 23 Απριλίου και 14 Μαΐου 2018.

Σχετικά με τη Randstad

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, κέντρα αξιολόγησης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και outsourcing) και in-house υπηρεσίες. Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Στο τέλος του 2017, η Randstad απασχολούσε περίπου 38.331 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.858 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2017 έφτασαν τα 23,3 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες.