Ένα σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση της εικόνας του εργοδότη είναι η τακτική αξιολόγησή της. Για το λόγο αυτό, η Randstad ξεκίνησε την έρευνα αυτή πάνω στην εικόνα του εργοδότη 17 χρόνια πριν. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας το 2017 συμμετείχαν 30 χώρες. Η έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) μελετά την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εταιρειών έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς και το τι αναζητούν οι δυνητικοί υποψήφιοι σε ένα νέο εργοδότη.Σε αντίθεση με άλλες μελέτες πάνω στην εικόνα του εργοδότη, η έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) δε βασίζεται σε υποψηφιότητες της ίδιας της εταιρείας ή σε αποτελέσματα κάποιας κριτικής επιτροπής. Είναι μια έρευνα που διεξάγεται ανεξάρτητα, της οποίας τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στις γνώμες και τις ψήφους του τοπικού δυνητικά εργαζόμενου πληθυσμού, δίνοντας μια πραγματικά αμερόληπτη εικόνα της εργασιακής αγοράς και μια πραγματική εικόνα της ελκυστικότητας του εργοδότη για κάθε έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες των χωρών που συμμετέχουν.Η εικόνα του εργοδότη είναι ένας ολοένα και πιο σημαντικά ανταγωνιστικός παράγοντας. Εταιρείες που προβάλλουν μία ισχυρή εικόνα εργοδότη, θεωρούνται εξαιρετικοί εργοδότες με ελκυστικές αξίες που προσφέρουν καλές προοπτικές καριέρας.Οι εταιρείες με θετική εικόνα λαμβάνουν διπλάσιες αιτήσεις από αυτές που λαμβάνουν οι εταιρείες με αδύναμη εικόνα. 50% των υποψηφίων δε θα διάλεγαν να εργαστούν για μια εταιρεία με κακή επωνυμία παρά τον ενδεχόμενο υψηλό μισθό. Ενσωματώνοντας τις αξίες, την κουλτούρα και το περιβάλλον εργασίας, η εικόνα του εργοδότη φέρει μια υπόσχεση που, αν πραγματοποιηθεί, μπορεί να αποφέρει και υψηλές αποδόσεις στις επενδύσεις.Η εικόνα του εργοδότη βοηθά στην πρόσληψη εξειδικευμένων και πολλά υποσχόμενων νέων υπαλλήλων, και ενισχύει την αφοσίωσή τους αυξάνοντας την ταυτοποίησή τους με την εταιρεία. Ενισχύει, επίσης, την προβολή μίας επιχείρησης στην αγορά εργασίας και της δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.Για πρώτη φορά, η έρευνα έλαβε μέρος και στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 7,435 Έλληνες φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι μεταξύ των ηλικιών 18 και 65 συμμετείχαν στην έρευνα. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2017.Οι 10 πιο ελκυστικοί εργοδότες στην Ελλάδα το 2018 είναι:

1.   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

2.   ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ

3.   ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

4.   ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

5.   ION

6.   AEGEAN AIR

7.   OLYMPIC AIR

8.   ΔΕΗ

9.   ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

10. EΛΤΑΣυγχαίρουμε τους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα. Στη Randstad, νιώθουμε υπερήφανοι ειδικοί πάνω στη διαχείριση της εικόνας του εργοδότη και διεξάγουμε εμπεριστατωμένη έρευνα αναφορικά με τους παράγοντες που προσελκύουν τους εργαζόμενους σε μια εταιρεία προκειμένου να υποστηρίξουμε τις εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα.

 Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το report για την Ελλάδα διαθέσιμο εδώ: REBR Country Report for Greece 2018