Η έρευνα της Randstad για τις τάσεις HR και τους μισθούς πραγματοποιήθηκε για όγδοη συνεχόμενη χρονιά και κατέγραψε τις φετινές τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Συνολικά 479 στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού και υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών, που δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς στην Ελλάδα, συμμετείχαν στην έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, από το Φεβρουάριο του 2018 έως το Μάιο του 2018.Στόχος της έρευνας είναι να συλλέξει στοιχεία σχετικά με τις τάσεις που εμφανίζονται κάθε χρόνο στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και το εύρος των μισθών ανά επαγγελματικό προφίλ στην Ελλάδα. Η έρευνα διερευνά θέματα που περιλαμβάνουν την προσέλκυση ταλέντων, τη στρατηγική ανθρώπινων πόρων, τις πρακτικές στελέχωσης προσωπικού και τη διατήρηση ταλέντων.

προσέλκυση ταλέντων

Σε σύγκριση με το 2017 όπου το ισχυρό Employer Branding ήταν το κύριο στοιχείο για την προσέλκυση ταλέντων, για το 2018, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Αντίστοιχα, ως ο βασικός λόγος για την αποτυχία προσέλκυσης των κατάλληλων ταλέντων θεωρείται η προσφορά ενός μη ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών, και ως ο δεύτερος βασικός, η κακή φήμη της εταιρείας.

στρατηγική ανθρώπινων πόρων

Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 88% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν έλλειψη δεξιοτήτων. Ως πρακτική αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, πάνω από το 60% των ερωτηθέντων εταιρειών παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το πιο σημαντικό εμπόδιο που συναντούν κατά της διαδικασία της στελέχωσης είναι η έλλειψη εμπειρίας πάνω στον κλάδο δραστηριοποίησής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 81% των ερωτηθέντων εταιρειών σχεδιάζουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού το 2018, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το περσινό έτος. Η ανάπτυξη της εταιρείας αποτελεί τον κύριο λόγο για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων το 2018.

Όπως σημειώνει η Ιωάννα Κουνούπη, Commercial Manager της Randstad: «Η αύξηση της πρόθεσης προσλήψεων είναι, παραδοσιακά, η άμεση αντίδραση στην έλλειψη δεξιοτήτων. Αυτό που φαίνεται να είναι στο στόχαστρο των εταιριών ως επόμενη δράση της στρατηγικής ανθρωπίνων πόρων είναι η οργανική ανάπτυξη των εταιριών όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό τους, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης (learning and development). Η κίνηση αυτή θα καλύψει την εμφανή πλέον έλλειψη δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, η οποία περιορίζει τις επιλογές του talent acquisition στην εύρεση και ενσωμάτωση στελεχών από το εξωτερικό περιβάλλον».

Οι νέες προσλήψεις αναμένονται κυρίως στα τμήματα των Πωλήσεων και της Πληροφορικής/ Τεχνολογίας. Ως μέρος της στρατηγικής τους των ανθρώπινων πόρων, οι εργοδότες δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν περισσότερο στα τμήματα αυτά για να διατηρήσουν ή να προσελκύσουν ταλέντα.

Η Λήδα Σγουράκη, Regional Manager - Professionals της Randstad, σχολιάζει: «Μελετώντας  το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της έρευνας,  θα λέγαμε ότι η εντύπωση  που αποκομίζουμε είναι αυτή της συγκρατημένης αισιοδοξίας. Παρόλο που μέχρι σήμερα και συμπεριλαμβανομένου του 2017 το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα είχε κατά κύριο λόγο αρνητικές επιπτώσεις στις εταιρείες που συμμετείχαν, η αισιοδοξία είναι και το κύριο χαρακτηριστικό των προβλέψεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις».Σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εταιρείας, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίδραση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, καθώς και της απόκτησης και διατήρησης ταλέντων εμφανίζεται πιο σημαντική σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Η κύρια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού το 2018 είναι ο τρόπος αύξησης της επίδοσης και της παραγωγικότητας, όπως δήλωσαν οι μισοί σχεδόν από τους ερωτηθέντες.πρακτικές στελέχωσης

Αναφορικά με τις πρακτικές στελέχωσης του προσωπικού, απαραίτητη θεωρείται και φέτος από τους εργοδότες η εναρμόνιση με την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας κατά την αναζήτηση υποψηφίων.

διατήρηση ταλέντων

Απαραίτητη δηλώνουν επίσης οι επιχειρήσεις τη διατήρηση ταλέντων. Ο ανταγωνιστικός μισθός και οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης θεωρούνται οι αποτελεσματικότεροι τρόποι διατήρησής τους.Ο Γιάννης Γκιμούσης, Regional Manager - Staffing της Randstad, σχολιάζει: «Αξιοσημείωτο είναι ότι το ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών κέρδισε φέτος την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σαν την πιο αποτελεσματική παροχή για την προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων. Η εμφάνιση όμως της πρότασης αξίας των εργαζομένων και πάλι στην ατζέντα, θεωρώ ότι είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα της έρευνας του 2018. Όλο και περισσότερες εταιρείες πλέον επενδύουν στη διαμόρφωση μιας πρότασης αξίας, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη δέσμευση σε στοιχεία όπως η εταιρική κουλτούρα, το περιβάλλον εργασίας, οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η συμμετοχή καθώς και η αίσθηση ταυτότητας. 

Μία ισχυρή πρόταση αξίας μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προσέλκυση των κορυφαίων ταλέντων, αυξάνοντας παράλληλα την αφοσίωση των εργαζομένων προς τη στρατηγική της εταιρείας».μισθοί στην ΕλλάδαΕπιπλέον, η έρευνα περιλαμβάνει το εύρος μισθών για τις κυριότερες θέσεις στον κλάδο των Πωλήσεων και του Μάρκετινγκ, τον κλάδο των Υποστηρικτικών Υπαλλήλων, τον Ασφαλιστικό κλάδο, τον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, το Φαρμακευτικό κλάδο, τις Νομικές Υπηρεσίες, τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών και της Λογιστικής, τον κλάδο της Τεχνολογίας, τον κλάδο των Μηχανικών και Logistics και τον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών.Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι μισθοί που καταγράφονται στην έρευνα καθορίζονται από το μέγεθος της κάθε εταιρείας, τις ευθύνες που απαιτεί η κάθε θέση, τα έτη εργασιακής εμπειρίας, το ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις δεξιότητες και όσα άλλα απαιτούνται από την εταιρεία.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά, ολόκληρη την έρευνα με τα αποτελέσματα τάσεων HR & μισθών για το 2018, εδώ.

Σχετικά με τη RandstadΗ Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, κέντρα αξιολόγησης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και outsourcing) και in-house υπηρεσίες. Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ιταλία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Στο τέλος του 2017, η Randstad απασχολούσε περίπου 38.331 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.858 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2017 έφτασαν τα 23,3 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες.