Οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες, το κυριότερο ‘εμπόδιο’ κατά τη διαδικασία στελέχωσης.

Η προσέλκυση ταλέντων, η πιο σημαντική πρόκληση στελέχωσης για το 72% των επιχειρήσεων.

Αύξηση μισθών των εργαζομένων, εντός του 2023, προβλέπει το 75% των επιχειρήσεων. 
 

Τα σημερινά δεδομένα της αγοράς εργασίας, ενσωματώνουν μια σειρά νέων τάσεων, με επίκεντρο τις αλλαγές στον χώρο της εργασίας, τη συνεχή ανάπτυξη του υβριδικού μοντέλου και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού. Με το εργασιακό περιβάλλον να δέχεται σημαντικές, συνεχείς μεταβολές, τα τελευταία χρόνια, η έρευνα HR Trends της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, καταγράφει την εξέλιξη και τις προκλήσεις της αγοράς για το 2023, τις πρακτικές στελέχωσης και διατήρησης ταλέντων, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην εργασία. Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες προσαρμόζονται στις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα μέτρα που προβλέπουν να λάβουν για το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η έρευνα διεξήχθη από τον Δεκέμβριο 2022 έως τα τέλη Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή 440 ηγετικών στελεχών, με σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο της έρευνας- η οποία, πρόκειται να αναλυθεί στο webinar που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Μαϊου- παρουσιάζεται, όπως κάθε χρόνο, και η μισθολογική έκθεση που αφορά σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς.

η εξέλιξη και οι προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τρία βασικά πεδία προκλήσεων για την τρέχουσα χρονιά, με το 45% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχαν στην έρευνα της Randstad, να εκτιμά ότι τα αυξημένα κόστη, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες το 2023. Επιπρόσθετα, για το 42% των επιχειρήσεων, η 

διασφάλιση των διαδικασιών και η εγγύηση της παραγωγικότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση την τρέχουσα περίοδο, ποσοστό που το 2022 ανερχόταν σε 24%, ενώ το 37% υποστηρίζει ότι η διαχείριση του υψηλού ενεργειακού κόστους αποτελεί τον επόμενο αστάθμητο παράγοντα που θα επηρεάσει την αγορά εργασίας. 

προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων.

Βασική δυσκολία για την κάλυψη των θέσεων εργασίας σήμερα, αποτελούν οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων, σύμφωνα με το 66% των επιχειρήσεων, ποσοστό που μάλιστα αυξήθηκε κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Το υψηλό κόστος διαβίωσης και η συνολική ανάγκη των εργαζομένων, κάθε γενιάς, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής έχει οδηγήσει τους υποψήφιους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας με αυξημένες μισθολογικές απαιτήσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι μη ρεαλιστικές και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εξέλιξη της επαγγελματικής τους διαδρομής.

Πρόσθετες δυσκολίες για την κάλυψη θέσεων εργασίας αποτελεί η έλλειψη της απαραίτητης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο εξειδίκευσης (51%) καθώς και η έλλειψη του κατάλληλου συνδυασμού δεξιοτήτων (42%).

hr trends
hr trends

Σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα άτομα, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και για το λόγο αυτό, η πρόσληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού είναι μία από τις πιο κομβικές ενέργειες, στις οποίες εστιάζουν οι εταιρείες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Για το 72% των ερωτηθέντων, η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων αποτελεί την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη διαδικασία στελέχωσης ενώ η δυσκολία διατήρησης τόσο της δέσμευσης των εργαζομένων (59%) όσο και της ανάπτυξης ταλαντούχων ηγετικών στελεχών με κορυφαίες επιδόσεις (55%), φέρνει τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σημαντικά εμπόδια.

hr trend 2023 2
hr trend 2023 2

Αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί η υιοθέτηση νέων στρατηγικών λύσεων από τις εταιρείες: ως κεντρική προτεραιότητα για το 68% των επιχειρήσεων αποτελεί η ενσωμάτωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενώ η βελτίωση των μισθών αποτελεί το δεύτερο στην κλίμακα, με ποσοστό 56%, πιο αποτελεσματικό μέσο αντιμετώπισης των υφιστάμενων προκλήσεων. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας και η μορφή απομακρυσμένης απασχόλησης βρίσκονται -και αυτή τη χρονιά- στις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας, με ποσοστό 34% ενώ η παροχή εξατομικευμένων πακέτων παροχών αποτελεί βασική στρατηγική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το 33% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα (έναντι 25%, το 2022).

πλάνα προσλήψεων για το 2023.

Σημαντικά θετική παραμένει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αναφορικά με την πρόθεση των επιχειρήσεων για αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους, με το 54% να σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του το 2023, καταγράφοντας εντούτοις σημαντική μείωση στο συγκεκριμένο δείκτη, κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 2022 (78%). Στον αντίποδα, μόνο το 3% των επιχειρήσεων σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του, με το 76% των ελληνικών επιχειρήσεων, που έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, να συνδέουν άμεσα την επιχειρηματική τους ανάπτυξη με την εύρεση και πρόσληψη νέων εργαζομένων. Παράλληλα, το 45% των επιχειρήσεων έχει ήδη δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες του, ποσοστό που καταγράφει σημαντική αύξηση κατά 38 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (7% το 2022).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές προσλήψεων για τους κλάδους της τεχνολογίας και των πωλήσεων, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης, με ποσοστό 54% και 48% αντίστοιχα, ενώ για τους ίδιους κλάδους καθώς και του τομέα της μηχανικής, η στελέχωση και επιλογή των κατάλληλων , για τη θέση και τον οργανισμό, υποψηφίων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Σε ό, τι αφορά τέλος τις διαδικασίες προσλήψεων, οι συστάσεις εργαζομένων και τα επαγγελματικά ψηφιακά δίκτυα αποτελούν τις πιο συχνές πρακτικές και πηγές στελέχωσης.

η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της Randstad, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν το ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών και τις ευκαιρίες εξέλιξης καριέρας στην κορυφή της λίστας για την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Σχεδόν το 40% θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία του να προσφέρει ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον ή αρμονική ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προκειμένου να διακρατήσει τους εργαζομένους του.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας, με την εύρεση και προσέλκυση των ταλέντων να βρίσκεται στο προσκήνιο, οι εταιρείες προσφέρουν διάφορες παροχές στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εστιάζοντας στην οικονομική ενίσχυση, την υιοθέτηση προγραμμάτων εκπαίδευσης καθώς και τη δυνατότητα ευέλικτης μορφής απασχόλησης, εφαρμόζοντας είτε μοντέλο υβριδικής απασχόλησης είτε απομακρυσμένη εργασία.

hr trend 2023 2
hr trend 2023 2

το ελκυστικό πακέτο αποδοχών και οι ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, οι κυριότερες αιτίες αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος.

Το 74% των εργαζομένων εγκαταλείπουν την εργασία τους, επειδή λαμβάνουν καλύτερες μισθολογικές αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από μια ανταγωνιστική εταιρεία ενώ το 50% αναζητά περισσότερες ευκαιρίες ανέλιξης της επαγγελματικής του διαδρομής σε άλλη εταιρεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 12% των εργαζομένων θεωρεί ότι το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί σημαντικό λόγο να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να στραφούν προς μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

οι μισθοί στην ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αποτυπώνονται στην έκθεση μισθών για το 2023 της τρέχουσας αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, οι υψηλότερες οικονομικές αποδοχές, για μια ακόμη χρονιά, προσφέρονται στον κλάδο της τεχνολογίας και των πωλήσεων, ενώ στην τρίτη και τέταρτη θέση κατατάσσεται ο τομέας των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας.

Εξετάζοντας εν γένει τη μισθολογική εξέλιξη, χαρακτηριστικό είναι το εύρημα της έρευνας που καταγράφει ότι το 70% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους που προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους. Αισιοδοξία δημιουργεί το γεγονός ότι το 75% των εταιρειών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους το 2023, ενώ, μόλις για το 15%, οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το 27% που ήταν το προηγούμενο έτος.  

hr trend 2023 2
hr trend 2023 2

webinar για τις τάσεις στο HR & τους μισθούς 2023.

Με αφορμή τη δημοσίευση της έρευνας HR Trends 2023, η Randstad θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 9 Μαΐου στις 11.00π.μ. webinar για τις τάσεις στο HR και τους μισθούς, με τη Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals, Randstad Ελλάδας, και τον Γρηγόρη Αναστασιάδη, Commercial Director, Randstad Ελλάδας, να παρουσιάζουν τα πλάνα προσλήψεων στην ελληνική αγορά εργασίας, τα εμπόδια που συναντούν οι εταιρείες κατά τη διαδικασία στελέχωσης καθώς και τις στρατηγικές που υλοποιούν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν θετικά στις σημερινές προκλήσεις.

Το webinar απευθύνεται σε: Διευθυντές και HR Managers, Στελέχη HR όλων των βαθμίδων, Στελέχη εταιρειών που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό ή/και τη στελέχωση στον οργανισμό τους, Decision Makers: Hiring/Line Managers, Team Leaders & Project Managers, Γενικούς Διευθυντές, Μέλη της διοικητής ομάδας των εταιρειών, Οικονομικούς Διευθυντές ή στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης, Ιδρυτές ή στελέχη startup, Ιδιοκτήτες εταιρειών, Στελέχη τμημάτων επικοινωνίας & marketing, Εργαζόμενους που θέλουν να είναι πάντα ενήμεροι για τις εξελίξεις στο κόσμο της εργασίας, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν. 

Μπορείτε να δηλώστε συμμετοχή εδώ 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της έρευνας εδώ