Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2020 μόλις ανακοινώθηκαν.

Παρακάτω θα βρείτε τα κυριότερα σημεία από το Δελτίο Τύπου:

  • γ’ τρίμηνο 2020: Τα οργανικά έσοδα μειώθηκαν 13,1% σε οργανική βάση
  • γ’ τρίμηνο 2020: ΕΒΙΤΑ ύψους 199 εκ. Ευρώ
  • Το περιθώριο ΕΒΙΤΑ του Γ’ τριμήνου 2020 έφτασε το 3,9%

    σημαντική ανάκαμψη των εσόδων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ανθεκτική λειτουργική επίδοση στη Βόρεια Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο
  • το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 18,9%, πτώση 120 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με τη περσινή χρήση με μικτά αποτελέσματα : Προσωρινή μείωση περιθωρίου 30 μονάδων βάσης (bp) (Β’ τρίμηνο: 60 μονάδων βάσης (bp)), σταθερή τιμολογιακή πολιτική.
  • το περιθώριο ΕΒΙΤΑ έφτασε το 3,9%, ποσοστό ανάκτησης στο 53% χρησιμοποιώντας την ευελιξία των σταθερών εξόδων  μας.
  • η υπεροχή στην παγκόσμια αγορά ενισχύεται από το ανθεκτικό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Η πρωτοβουλία των #newways οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή 494 εκ. Ευρώ το Γ’ τρίμηνο (συμπεριλαμβανομενου  CICE πωλήσεις)
  • μείωση οργανικών πωλήσεων στο 11% σημειώθηκε το Σεπτέμβριο: οι όγκοι στις αρχές Οκτωβρίου υποδηλώνουν περαιτέρω θετικό momentum.

Ο CEO, Jacques van den Broek, αναφέρει:

"Το τρίτο τρίμηνο ήταν αξέχαστο από πολλές απόψεις. Συνεχίζουμε να ζούμε σε πολύ δύσκολες περιόδους λόγω του COVID-19. Βασική προτεραιότητα μας αποτελεί η  υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, των υποψηφίων, των πελατών μας,  καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Randstad διακατέχεται από ισχυρή κοινωνική ευθύνη: εξασφαλίσαμε την επιστροφή 140.000 ατόμων σε έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας, οι οποίοι είχαν χάσει τη δουλειά τους από την έναρξη της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.Τα αποτελέσματα που είχαμε στο τρίτο τρίμηνο δείχνουν και πάλι την ισχυρή επιχειρησιακή ευελιξία των πολύ έμπειρων ομάδων διοίκησης. Επίσης ενισχύεται η ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μας και η δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι συνθήκες συναλλαγών ανέκαμψαν σταδιακά κατά το τρίτο τρίμηνο στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές μας και  οι όγκοι στις αρχές Οκτωβρίου υποδηλώνουν περαιτέρω θετικό momentum. Ταυτόχρονα, όμως, το μέλλον παραμένει αβέβαιο λόγω της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας και των πρόσφατων αναφορών για περιορισμένα lockdown. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου στη Randstad παγκοσμίως για τη συνεχή δέσμευσή τους, την ευελιξία και τη φροντίδα που δείχνουν ο ένας στον άλλον και την αφοσίωσή τους στην επιχείρηση.Σε αυτές τις πρωτοφανείς στιγμές γιορτάσαμε τον περασμένο μήνα την 60η επέτειο ίδρυσης της Randstad. Πριν από 60 χρόνια, ο ιδρυτής μας Frits Goldschmeding ξεκίνησε την εταιρεία μας στο Άμστερνταμ, η οποία έκτοτε έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι η Randstad βρίσκεται στην εξαιρετική θέση να ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική θέση της στην παγκόσμια αγορά, τροφοδοτούμενη από την πρωτοβουλία μας για την ανάπτυξη #newways. Ωστόσο η θέση αυτή έρχεται με ευθύνες, έτσι εμμένουμε σταθεροί στην υπόσχεση μας να βρούμε θέσεις εργασίας για όσο το δυνατόν περισσότερα ταλέντα τους επόμενους μήνες, με ή χωρίς επιμόρφωση, στις ίδιες ή σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. "