Ο CEO Jacques van den Broek αναφέρει: "Βελτιώσαμε το περιθώριο κέρδους και ενισχύσαμε επιπλέον τη ρευστότητα στο τρίτο τρίμηνο. Οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3%, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο την επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και την επιβράδυνση της δραστηριότητας μας στην Ευρώπη σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της μικροοικονομίας. Χάρη στην αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων μας, πετύχαμε καλές αποδόσεις προς τους μετόχους μας. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να επενδύουμε στο μέλλον της εταιρείας, στηριζόμενοι στην κλιμακούμενη ανάπτυξη των ψηφιακών μας πρωτοβουλιών παγκοσμίως. Η εφαρμογή των καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής “workforce scheduling”, “data-driven sales” και “talent engagement” καλύπτει πλέον περισσότερες από 25 χώρες. Αυτές οι πρωτοβουλίες ωφελούν τόσο τους πελάτες όσο και τα ταλέντα, παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα το μεγάλο ενθουσιασμό των συμβούλων και της εταιρείας στο σύνολό της. Έτσι οδηγούμαστε στον απόλυτο στόχο μας: να επηρεάσουμε την επαγγελματική ζωή 500 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως μέχρι το 2030."βασικά σημεία:

  • αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 2.7%
  • EBITA ύψους 299 εκατ. ευρώ
  • το περιθώριο EBITA έφτασε στο 5.0%
  • επιτάχυνση των ακαθάριστων πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο, επιβράδυνση στην Ευρώπη
  • το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 19,8%. Σταθερό οικονομικό κλίμα. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης απασχόλησης σημείωσαν αύξηση κατά 13%
  • EBITA ύψους 299εκ. ευρώ. Το περιθώριο EBITA έφτασε στο 5%, +10bp σε ετήσια βάση
  • τα οργανικά/λειτουργικά έξοδα σημείωσαν αύξηση 1% (σε αντίθεση με το 2ο τρίμηνο του 2018 που σημείωσαν αύξηση 2%). L4Q ICR περίπου 50%
  • η ρευστότητα σημείωσε αύξηση 24% σε ετήσια βάση που αντιστοιχεί σε 220 εκ. Ευρώ
  • αύξηση των ακαθάριστων πωλήσεων σημειώθηκε το Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Γ’ τρίμηνο