Παρακάτω θα βρείτε τα κυριότερα σημεία από το δελτίο τύπου:

  • 4ο τρίμηνο 2018 αύξηση των οργανικών εσόδων κατά + 0,3%
  • 4ο τρίμηνο 2018 EBITA ύψους € 309εκ
  • 4ο τρίμηνο επιτάχυνση των ακαθάριστων πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιβράδυνση στην Ευρώπη
  • 4ο τρίμηνο 2018 το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 19,8%. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες μόνιμης απασχόλησης σημείωσαν αύξηση κατά 13%
  • Χρήση 2018 προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή, € 3,38
  • Χρήση 2018 Το περιθώριο EBITA ανήλθε σε 4,7%. Aύξηση 10 μονάδων βάσης (bp) σε σχέση με τη περσινή χρήση 4ο τρίμηνο 2018. To Περιθώριο EBITA ανήλθε σε 5,1%. Σταθερό σε σχέση με τη περσινή χρήσηΧρήση 2018 ICR 56%
  • Χρήση 2018 τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με τη περσινή χρήση , στα € 627εκ
  • Αύξηση των ακαθάριστων εσόδων σημειώθηκε τον Ιανουάριο σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 

Ο CEO Jacques van den Broek αναφέρει:

"Ολοκληρώσαμε το έτος με σταθερές λειτουργικές επιδόσεις, αυξάνοντας το περιθώριο EBITA του 2018 στο 4,7% και επιτυγχάνοντας ισχυρή μετατροπή των ταμειακών διαθέσιμων στο 4ο τρίμηνο του 2018. Τα οργανικά μας έσοδα ήταν σταθερά σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο στο τέταρτο τρίμηνο, αντανακλώντας με αυτον τον τρόπο την επιτάχυνση της αύξησης των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο΄ αλλά και την επιβράδυνση της δραστηριότητας στην Ευρώπη σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της μικροοικονομίας. Με την πάροδο των ετών, η Randstad γίνεται όλο και περισσότερο μια πραγματικά παγκόσμια εταιρεία, κατακτώντας όλο και περισσότερες χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μας. Το 2018, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, καθώς και η περιοχή της Λατινικής Αμερικής, είχαν ιδιαίτερα υψηλά παραγωγικά ποσοστά. Η στρατηγική μας Tech & Touch βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το 2018, εφαρμόσαμε επιτυχώς πολλές ψηφιακές καινοτομίες σε διάφορες χώρες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μας το 2019. Όλες οι ιδέες μας βασίζονται σε εμπεριστατωμένες γνώσεις που έχουμε αποκτήσει από τους πελάτες μας. Εξετάζουμε τις ανάγκες των πελατών και των υποψηφίων μας μέσω της βάσης δεδομένων του προγράμματος Customer Delight. Αυτή η παγκόσμια προσέγγιση παρέχει τα θεμέλια που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε περαιτέρω την εμπειρία του Human Forward για τους πελάτες και τους υποψηφίους μας. Η οικονομική κατάσταση παραμένει πολύ σταθερή, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πρόταση για διανομή μερίσματος ύψους € 3,38 ανά κοινή μετοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μερίσματος, που έφτασε στο πρωτοφανές ποσοστό του € 1,11. Αισθάνομαι πολύ περήφανος για όλους τους συναδέλφους μου και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν για αυτή την εξαιρετική χρονιά του 2018.’’