Παρακάτω τα κυριότερα σημεία από το δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2022:

  • 4ο τρίμηνο 2022: Οργανική αύξηση:  2.4%.
  • 4ο τρίμηνο 2022: EBITA ( κέρδη προ φόρων) ύψους  364 εκατ. ευρώ.
  • 4ο τρίμηνο 2022: το περιθώριο ΕΒΙΤΑ διαμορφώθηκε στο 5.2%.
  • Το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση. Μόνιμη στελέχωση  (+1% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες μισθοδοσίας (+17% σε ετήσια  βάση), συνδυαστικά αύξηση 19% του μικτού κέρδους.
  • Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε στο  20,8%, αύξηση 40 μονάδων βάσης (bp): βασιζόμενο στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών  και τιμολογιακής πολιτικής.
  • Το περιθώριο EBITA  αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης (bp) Τα λειτουργικά έξοδα (opex) ως ποσοστό επί των εσόδων, μειώθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης (bp) QoQ στο 15,6%.
  • Αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά 17,9%, αύξηση σε ετήσια βάση σε +110 μονάδες βάσης (bp), αντικατοπτρίζοντας ισχυρή βελτίωση του περιθωρίου EBITA.
  • Για το 2022:  πρόταση για συνολική επιστροφή κεφαλαίου ύψους ~€ 921 εκατ.στους μετόχους.
  • Ιανουάριος 2023 : Ελαφρώς μειωμένα έσοδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο CEO, Sander van ‘t Noordende, αναφέρει:

 

quote icon

Η Randstad σημείωσε εξαιρετική απόδοση το 2022, βασιζόμενη στις υπηρεσίες Inhouse, μόνιμης στελέχωσης και υπηρεσίες μισθοδοσίας. Το τέταρτο τρίμηνο, πετύχαμε σταθερή ανάπτυξη με ισχυρή κερδοφορία.

Η ισχυρή ζήτηση των πελατών σε συνδυασμό με την έλλειψη ταλέντων παγκοσμίως, στήριξαν τις επιδόσεις μας για ολόκληρο το έτος και η βελτίωση της κερδοφορίας και το περιθώριο κέρδους αντανακλούν τα οφέλη της εταιρείας μας, η οποία εστίασε στη διαχείριση κόστους, στην τιμολογιακή πολιτική και στο μείγμα παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δραστηριότητα των πελατών παρουσίασε μία κάμψη το τέταρτο τρίμηνο και αυτή η τάση συνεχίστηκε το 2023. Ωστόσο, η βαθιά κατανόηση των ταλέντων και των πελατών μας, μαζί με την έμπειρη ηγετική ομάδα μας, καθιστούν ευοίωνη την πλοήγηση στο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική κατανομής κεφαλαίου μας, προτείνουμε επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου 921 εκατ. ευρώ στους μετόχους μας κατά τη διάρκεια του έτους 2022, εκ των οποίων τακτικό μέρισμα σε μετρητά 2,85 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ εντός περιόδου 17 μηνών, αρχής γενομένης από τα τέλη Απριλίου 2023.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα ταλέντα και τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Randstad για τη συνεχή αφοσίωσή τους και τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, καθιστώντας μας έναν αξιόπιστο εταίρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες 

Bisera Grubesic - Director Investor Relations

bisera.grubesic@randstad.com or +31 6 2088 2592

Akshay Lachmandas - Investor Relations Officer

akshay.lachmandas@randstad.com or +31 6 2692 8529

Elise Martin Davies - Global Media Relations Lead

elise.martin-davies@randstad.com or +31 6 1322 5136