Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου και ολόκληρου του 2020 είναι πλέον διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να κατεβάσετε το ετήσιο report για το 2020 εδώ.

Παρακάτω θα βρείτε τα κυριότερα σημεία από το δελτίο τύπου με τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου:

  • 4ο τρίμηνο 2020 οργανική ανάπτυξη: -3,6%
  • 4ο τρίμηνο 2020 EBITA ( κέρδη προ φόρων) ύψους € 264εκ
  • Χρήση  2020 προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή, € 3,24
  • Στο 4ο τρίμηνο συνεχίστηκε η ανάκαμψη των εσόδων σε ολόκληρο τον όμιλο αυξημένο μερίδιο αγοράς σε ΗΠΑ και Γαλλία
  • 4ο τρίμηνο 2020 το περιθώριο μικτού κέρδους έφτασε στο 19,5%, πτώση 50 μονάδων βάσης (bp)  
  • αξιοποιώντας τα ισχυρά μοντέλα λειτουργίας και την ευελιξία στα λειτουργικά έξοδα, το περιθώριο ΕΒΙΤΑ στο 4ο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 4,6%.
  • Η υπεροχή στην παγκόσμια αγορά ενισχύεται από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο: τα εσωτερικά project παρουσίασαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα.
  • Ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα 1,132 εκ. ευρώ σε σχέση με την περσινή χρονιά (συμπεριλαμβανομένου  CICE πωλήσεις στο 3ο τρίμηνο)
  • Τα έσοδα του Ιανουαρίου επέστρεψαν στα περσινά προ πανδημίας επίπεδα
quote icon

Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά για όλους. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που η Randstad ανταποκρίθηκε με ευελιξία και ταχύτητα, δημιουργώντας «new ways» για να υποστηρίξουμε τους πελάτες και τους υποψηφίους μας το 2020.  Το τέταρτο τρίμηνο πετύχαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων και παρουσιάσαμε μια σταθερή και ανταγωνιστική απόδοση για το έτος. Η ανάκαμψη των εσόδων μας ήταν σταθερή ανά μήνα , από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο, με την αύξηση της δραστηριότητας τον Ιανουάριο του 2021 να φτάνει στα περσινά επίπεδα προ πανδημίας, χάρη στην επιχειρησιακή μας ευελιξία και το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Η συνεχής ζήτηση για βασικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την εξαιρετική απόδοση των inhouse project μας, συνέβαλε στα ικανοποιητικά αποτελέσματα του τριμήνου. Επιπρόσθετα, πετύχαμε ισχυρή ρευστότητα το 2020 με την κατάσταση του ισολογισμού μας να παραμένει σταθερή. Συνεχίζουμε να παρατηρούμε ευνοϊκό κλίμα στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της ψηφιοποίησης, αξιοποιώντας παράλληλα την ευελιξία των λειτουργικών εξόδων μας. Την ίδια στιγμή, η ορατότητα/ πρόβλεψη παραμένει περιορισμένη εξαιτίας της συνεχιζόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Η στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού που ακολουθήσαμε μας βοήθησε να προσαρμοστούμε γρήγορα σε ένα ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον, συνεχίζοντας να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πρωτοκόλλων ασφαλείας μέσω της πρωτοβουλίας μας #newways. Παραμείναμε επικεντρωμένοι στα ταλέντα, βοηθώντας τους να επιστρέψουν στην ενεργό δράση, σε θέσεις με υψηλή ζήτηση μέσω επανεκπαίδευσης και αναδιάταξης. Η εστίαση αυτή θα συνεχίσει να αποτελεί ζωτικής σημασίας, στοχεύοντας στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και την αποτροπή απολύσεων στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Βγαίνουμε από το 2020 ως ένας πιο ευέλικτος, καινοτόμος, διαφοροποιημένος οργανισμός και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους μας, τους πελάτες, τους υποψηφίους καθώς και τους μετόχους μας, για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.

Jacques van den Broek
CEO, Randstad Global