Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το τρίτο τρίμηνο του 2019 μελετά την επιλογή εργασίας στο εξωτερικό και την πολιτιστική ποικιλομορφία, καθώς και τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας, φόβου απώλειας εργασίας και εργασιακής ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων.

πώς νιώθουν οι έλληνες εργαζόμενοι για τη μετανάστευση;

63% των Ελλήνων εργαζομένων θα σκεφτόντουσαν να μεταναστεύσουν, αν μπορούσαν με αυτήν την επιλογή να εξελίξουν την καριέρα τους και την ισορροπία μεταξύ της εργασιακής και της προσωπικής τους ζωής. 52% θα ήταν πρόθυμοι να μετακομίσουν για ένα σημαντικά υψηλότερο μισθό. 40% είναι πρόθυμοι να μεταναστεύσουν προκειμένου να έχουν μια πιο ουσιαστική καριέρα. Από την άλλη πλευρά, 59% θα προτιμούσαν να αλλάξουν καριέρα από το να μεταναστεύσουν.

% των εργαζομένων που θα σκεφτόντουσαν να μεταναστεύσουν, αν μπορούσαν έτσι να εξελίξουν την καριέρα τους και την ισορροπία μεταξύ της εργασιακής & της προσωπικής τους ζωής

 

ㅤ
ㅤ

% που θα προτιμούσαν να αλλάξουν καριέρα από το να μεταναστεύσουν

ㅤ
ㅤ

Οι Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι αν έπρεπε να εργαστούν στο εξωτερικό, θα προτιμούσαν να εργαστούν:

1. Στο Ηνωμένο Βασίλειο (10.5%)

2. Στη Γερμανία (9.5%)

3. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (8.7%)

πολιτιστική ποικιλομορφία79% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνουν ότι τους αρέσει να συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικές κουλτούρες. 54% θεωρούν ότι είναι καλό ο εργοδότης τους να προσελκύει άτομα από το εξωτερικό για να καλύψει τις εργασιακές ανάγκες. 63% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρούν ότι είναι καλό ο εργοδότης τους να προσλαμβάνει ξένο προσωπικό, μόνο εφόσον το εγχώριο εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις.

κινητικότητα

74% των Ελλήνων ερωτηθέντων απάντησαν ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν ταξίδια και αξίζει αυτή η επιλογή μια παραπάνω προσπάθεια, αν πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα εργασία. 67% θα προτιμούσαν να εργάζονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια ή με το ποδήλατο. 58% θα ήθελαν να μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό στα πλαίσια της εργασίας τους.τριμηνιαίες επαναλαμβανόμενες παρατηρήσεις

o δείκτης κινητικότητας στην ελλάδα παρουσιάζει αύξηση

Ο Δείκτης Κινητικότητας της Randstad για την αγορά εργασίας υπολογίζει τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν να αλλάξουν εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο Δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή ικανοποίηση του υπαλλήλου, το φόβο απόλυσης, την ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις, καθώς και το επίπεδο αισιοδοξίας που έχει ότι θα βρει απασχόληση σε νέο εργοδότη.Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι προσδοκούν να απασχοληθούν σε νέο εργοδότη τους επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης κινητικότητας για την Ελλάδα, αυξήθηκε κατά 6 μονάδες, από τις 101 στις 107, για το τρίτο τρίμηνο του 2019. Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας αυξήθηκε στις 114 μονάδες. Το συγκεκριμένο τρίμηνο, υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στην Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (+7 και για τις 2 χώρες), στην Ελλάδα και την Κίνα (+6 και για τις 2 χώρες), στην Αυστραλία (+5) και στην Ισπανία, την Αυστρία, τη Γαλλία και τη Βραζιλία (+4 για όλες τις χώρες). Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης παρατηρήθηκαν στην Ελβετία και την Αργεντινή (-4 και για τις 3 χώρες), και στη Γερμανία (-2).

διάθεση για αλλαγή εργασίας

Η επιθυμία για αλλαγή εργασίας αυξάνεται ελάχιστα μέσα στο 2019 για τους Έλληνες ερωτηθέντες. 32% δήλωσαν ότι η διάθεσή τους για αλλαγή εργασίας έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, κατά το οποίο 28% είχαν δηλώσει την επιθυμία τους για αλλαγή εργοδότη.

αλλαγή εργασίας

Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα που άλλαξε εργασία το τελευταίο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 4.5% στο 22.5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Οι βασικοί λόγοι αλλαγής εργασίας είναι: αναζήτηση καλύτερων επαγγελματικών συνθηκών (41%), προσωπική διάθεση για αλλαγή (29%) και δυσαρέσκεια με τον εργοδότη (26%). 32% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα αναζητούν μία νέα θέση εργασίας, ένα ποσοστό αύξησης 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 66% δήλωσαν επίσης ότι αν χρειαστεί να αναζητήσουν μια νέα θέση εργασίας, θα μπορούσαν να βρουν μια ανάλογη. 59% πιστεύουν ότι αν χρειαστεί να αναζητήσουν μια διαφορετική θέση εργασίας, θα μπορούσαν να βρουν μια αντίστοιχη εργασία σε ένα διαφορετικό εργοδότη.

φόβος απώλειας εργασίας

29% των Ελλήνων εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους, ένα ποσοστό αύξησης 2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Αναλυτικότερα, το 43% της ηλικιακής ομάδας 18-24 φοβάται περισσότερο ότι θα χάσει την εργασία του.

εργασιακή ικανοποίηση

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, στην Ελλάδα, η εργασιακή ικανοποίηση παραμένει σταθερή αναφορικά με το προηγούμενο τρίμηνο, με 63% των Ελλήνων εργαζομένων να δηλώνουν ότι είναι ευχαριστημένοι με την εργασία τους.Μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες έρευνες Workmonitor εδώ.

η ταυτότητα της έρευνας randstad workmonitor

Η έρευνα Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 στην Ολλανδία και καλύπτει πλέον 34 χώρες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες ανήκουν κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.Ο Δείκτης Κινητικότητας της έρευνας Workmonitor καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο χρονικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, παρέχει μια ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας και των τάσεων που διαμορφώνονται από τους εργαζομένους. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων, καθώς και ένα περιστρεφόμενο αριθμό θεματικών ερωτήσεων.Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη μέσω online ερωτηματολογίου σε πληθυσμό ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζεται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε αμειβόμενη εργασία (δηλαδή, όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το μέγεθος του δείγματος στην Ελλάδα αποτελείται από 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το τρίτο τρίμηνο του 2019 διεξήχθη το διάστημα μεταξύ 18 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2019.

σχετικά με τη randstad

Η Randstad είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών HR και ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Στηρίζουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη δυναμική τους. Αυτό το κάνουμε συνδυάζοντας τη δύναμη της τεχνολογίας σήμερα με το πάθος μας για τους ανθρώπους. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement - επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, κέντρα αξιολόγησης, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και outsourcing) και in-house υπηρεσίες.Η Randstad έχει παρουσία σε 38 χώρες στον κόσμο και κατέχει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στις μισές από αυτές τις χώρες. Το 2018, η Randstad απασχολούσε περίπου 38.820 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.826 γραφεία. Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2018 έφτασαν τα 23,8 δισ. ευρώ διατηρώντας την πρώτη θέση παγκοσμίως στην αγορά του ανθρώπινου δυναμικού από το Νοέμβριο του 2018. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.