Αξιολόγηση προσωπικού

H επιλογή του κατάλληλων υποψηφίων για εργασία από τους εργοδότες γίνεται μέσα από μια σειρά από διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αξιολόγηση προσωπικού.

 

Τι περιλαμβάνει όμως η αξιολόγηση προσωπικού; Ένα από τα αρχικά στάδια είναι αυτό της αξιολόγησης του βιογραφικού. Το βασικότερο και συνηθέστερο στάδιο είναι η συνέντευξη επιλογής, όπου ο μελλοντικός εργοδότης γνωρίζει καλύτερα τον υποψήφιο μέσα από ερωτήσεις σχετικά με τον ίδιο, την προϋπηρεσία, τις σπουδές του, την εργασιακή του εμπειρία  κτλ.

 

Η επιλογή των κατάλληλων ερωτήσεων σε συνδυασμό με την χρήση τεστ δεξιοτήτων σχετικά με την χρήση των ξένων γλωσσών, του υπολογιστή, αλλά  και άλλων επαγγελματικών χαρακτηριστικών δίνει την δυνατότητα σε ένα εργοδότη να αποκτήσει μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με το επαγγελματικό προφίλ ενός εργαζόμενου, καθώς και για το αν θα αποτελέσει την ιδανική επιλογή για την θέση εργασίας που προσφέρει.

 

Σε συγκριμένες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στις θέσεις εργασίας για εξυπηρέτηση πελατών οι εργοδότες είναι δυνατόν να επιλέξουν επιμέρους αξιολόγηση  μέσα από  προσομοίωση των εργασιακών συνθηκών.

 

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση και την εύρεση προσωπικού επισκεφθείτε το /blog

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα