Ανθρώπινο δυναμικό

Κατά διαστήματα οι εργοδότες καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό επιλέγοντας τους καταλληλότερους για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν. Η εύρεση προσωπικού μπορεί να υλοποιηθεί εσωτερικά, από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και τα διευθυντικά στελέχη, αλλά και από συμβούλους ανθρώπινου δυναμικού που θα εργαστούν παράλληλα για την εύρεση και αξιολόγηση των υποψήφιων για εργασία.   Με όποιο τρόπο και αν πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, ο στόχος είναι να βρεθεί το ανθρώπινο δυναμικό που θα καλύψει τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί, θα ταιριάξει με την εργασιακό περιβάλλον και την κουλτούρα, αλλά και θα μπορεί να προσφέρει άμεσα αξία.   Όλα τα παραπάνω προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά καταδεικνύουν και την προσοχή που πρέπει να δοθεί ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα