Αγορά εργασίας

Στην αγορά εργασίας κατά διαστήματα  προκύπτουν μεταβολές σχετικά με την ζήτηση για κάποιες θέσεις εργασίας και ειδικότητες η οποίες σταδιακά θα πάψουν να υφίστανται, κάτι το οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της εξέλιξης της τεχνολογίας, ή εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα .   Αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στο όποιο θα πρέπει να δίνουν την προσοχή τους όσοι ήδη εργάζονται και διαμορφώνου την καριέρα τους σε κάποιο,  αλλά αντίστοιχα και όσοι το επόμενο χρονικό διάστημα ια θα  πραγματοποιήσουν αναζήτηση εργασίας .   Μια επιλογή για την λήψη της απαραίτητης πληροφόρησης σχετικά με την αγορά εργασίας είναι από τις αγγελίες εργασίας που δημοσιεύονται, καθώς και από τις διάφορες έρευνες για την εργασία, αλλά και από συζητήσεις που οργανώνονται στα γνωστά social media.  

Επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα