εξελίξτε την καριέρα σας.

Αναζητάτε εργασία σε θέση γραφείου;
H Randstad αναζητά να στελεχώσει τόσο προσωρινές όσο και μόνιμες θέσεις γραφείου, σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε σε συνεχή αναζήτηση έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού.

θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε.

  • Executive Assistant
  • Front Office Management
  • Office Administrator
  • Office Assistant
  • Office Manager
  • Personal Assistant
  • Receptionist
  • Secretary
  • Senior Administrator
  • Team Secretary
ξεκινήστε την αναζήτηση εργασίας

εγγραφείτε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και αναρτήστε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας.

ξεκινήστε τώρα