εξελίξτε την καριέρα σας.

Θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας στον τραπεζικό και ασφαλιστικό κλάδο;

H Randstad στην Ελλάδα έχει πρόσβαση σε ποικίλες θέσεις στον τραπεζικό αλλά και τον ασφαλιστικό κλάδο. 

learn more

θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε.

  • Οικονομικός σύμβουλος
  • Υπάλληλος / Διευθυντής ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης
  • Εξυπηρέτηση πελατών
  • Relationship Manager
  • Εκπαιδευτής πωλητών δικτύου
  • Υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνου
ξεκινήστε την αναζήτηση εργασίας

εγγραφείτε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και αναρτήστε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας.

ξεκινήστε τώρα