εξελίξτε την καριέρα σας.

Αναζητάτε θέσεις εργασίας στον κλάδο των μηχανικών;

Ως η εταιρεία-ηγέτης στον τομέα της στελέχωσης στην Ελλάδα αναζητάμε συνεχώς υποψηφίους για τη στελέχωση τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων θέσεων απασχόλησης.

learn more

θέσεις εργασίας που χειριζόμαστε.

  • Μηχανικών
  • Παραγωγής
  • Μηχανικών Συντήρησης
  • Έρευνας & Ανάπτυξη
  • Μηχανικών Πωλήσεων
  • Μηχανικοί διεργασιών (Process Engineering)
  • Μηχανικοί βιομηχανίας
ξεκινήστε την αναζήτηση εργασίας

εγγραφείτε.

Συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται και αναρτήστε το βιογραφικό σας στη βάση δεδομένων μας.

ξεκινήστε τώρα