γιατί να εργαστείτε μαζί μας; randstad.

Ο επαγγελματισμός, το όραμα και οι αξίες μας είναι τα στοιχεία που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως εργοδότης. Αναζητούμε τους καλύτερους εργαζομένους και επενδύουμε στην εξέλιξη τους.

learn more
your intro title here

γιατί να εργαστείτε μαζί μας;

Προσφέρουμε ένα πακέτο παροχών, το οποίο μας καθιστά τον ιδανικό εργοδότη και περιλαμβάνει ευέλικτες εργασιακές επιλογές αλλά και παροχές που αφορούν τον τρόπο ζωής των υπαλλήλων μας. Γνωρίζουμε καλά ότι η ανάπτυξη είναι σημαντική για τους εργαζομένους μας και, για το λόγο αυτό, παροτρύνουμε και στηρίζουμε τους υπαλλήλους μας ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Σαν μέλος της ομάδας μας θα σας υποστηρίζουμε ώστε να χαράσσετε την δική σας πορεία και να χτίζετε το μέλλον που φιλοδοξείτε.

read more

επιλέξτε τη randstad.

  • Είμαστε η #1 εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
  • Από το 2009, η Randstad στην Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στην παγκόσμια έρευνα "International People Survey" η οποία αναδεικνύει την εργασιακή ικανοποίηση & δέσμευση των εργαζομένων της Randstad σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Νεανικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
  • Ελκυστικό πακέτο παροχών

learn more

οι αξίες μας.

Γνώση, Εξυπηρέτηση, Εμπιστοσύνη, ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των συμφερόντων όλων των μερών καθώς και επιδίωξη της τελειότητας. Αυτές δεν είναι απλά οι δηλώσεις μας αλλά οι αξίες στην καρδιά των υπηρεσιών μας. Εφαρμόζουμε τις αξίες αυτές σε κάθε πτυχή των υπηρεσιών ώστε να διατηρήσουμε αυτό που είμαστε: Ο ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού.

learn more

εργαστείτε στη randstad.

δείτε τις θέσεις εργασίας