Στείλτε email σε έναν φίλο

experienced accountant sap key user p2p - κηφισιά

Δημοσίευση
Επικοινωνία
marianti kalahani, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
κηφισιά, αττική
Κλάδος
οικονομικά & λογιστική
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
26836
Επικοινωνία
marianti kalahani, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

We have an exciting opportunity for a talented accountant SAP key user Purchase to Pay (p2p) to join our client's team.

Our client is a well known multinational company market leader in their industry, currently establishing a service center for financial services in Athens that is serving the European entities. Due to a rapid phase of business growth, they are seeking to further invest to accelerate their financial processes and are looking for a SAP key user p2p. Working alongside the senior site leadership, the SAP key user Purchase to Pay (p2p) should support the different phases of the overlapping waves acting as a coordinator between the SSC users, the local accountants and the SAP implementation team. Purchase to Pay scope covers the vendor master data maintenance, the invoice processing andfinally the payment issued to the vendor.

Are you an accountant with experience in SAP and/or SAP implementation projects within a multinational company?  If the answer to the above is positive, then maybe we are looking for you. 

παροχές

The company offers to the SAP key user Purchase to Pay (p2p):

 • Competitive remuneration package
 • Friendly working environment

αρμοδιότητες

As a SAP key user Purchase to Pay (p2p) your responsibilities will include the following:

Acquire a good understanding of the S4/ Hana processes and underlying core model business rules & common language. Coordinate pre go live & go live & stabilization activities of the SSC perimeter. Coordinate pre go live & go live & stabilization activities of the SSC perimeter

Pre go live phase : with the guidance from the P2P Business process expert and thecentrally assigned Super Key User of the SAP implementation team, understand all the steps towards go live and monitor the SSC users activitiesplanning progress, ensure that the pre cut over activities are performed on time by the SSC users (+perform some by himself depending on resources availability), mainly :

 • Migration data preparation: data cleansing (reconciliation of vendor balances ,Vendor Master data cleansing) dry runs 
 • Alignments to core model : participate to workshop and follow up / performresulting actions. Be the point of coordination between SSC, localaccountants, the SAP S4/Hana Business Process Expert, the assigned SuperKey user & IT team to ensure any localization is done on time and coordinatechange management between SSC and with other users 
 • Assist SSC Accountants to Perform core & specific tests (helped & guided bySAP S4 Hana team and local accountants)
 • Training : SSC users training. SSC super key user must be able to perform anend user training (in run mode) on the SSC side with the help of IT

Go live phase : Understand overall cut over plan (which steps, what timing). Coordinate the SSCusers with the go live activities for P2P & participate in the post go live support of theSSC team.

προσόντα

In order for your profile to match the position of SAP key user Purchase to Pay (p2p), you will need to possess the following skills:

 • Minimum 4 years of accounting experience
 • “Hands-on” experience in P2P
 • IT savvy , experienced with SAP, possibly S4 HANA is a plus
 • Previous experience in SAP implementation projects is a plus
 • Very structured, excellent organization skills
 • Ability to understand the nature of problems and to explain to the users 
 • Flexible attitude, ability to perform under pressure and a moving context 

πληροφορίες

If you believe your profile could be a good match to the SAP key user Purchase to Pay (p2p), apply now! For more information, you can contact me, Marianti Kalahani at 216 6001323.

In case that your application advances to the next stage, you may be automatically invited to submit an on demand video interview, answering a few interview questions.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.