υπεύθυνος logistics - άγιος στέφανος

Δημοσίευση
Επικοινωνία
eleni kyriazi, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
άγιος στέφανος, αττική
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
29696
Επικοινωνία
eleni kyriazi, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Διαθέτεις εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Υπεύθυνου/ης Τμήματος Logistics και σε χαρακτηρίζουν δεξιότητες οργανωτικότητας με στόχο την τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων; Είσαι ικανός να εκπληρώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες και θα ήθελες να απασχοληθείς σε κορυφαία εταιρεία στον κλάδο της διανομής ειδών χαρτοπωλείου; Εάν ναι, τότε περιμένουμε την αίτησή σου!

παροχές

Η εταιρεία προσφέρει για τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Logistics:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus απόδοσης σε τρίμηνη βάση
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό τηλέφωνο
 • Ασφάλεια ζωής και υγείας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Logistics θα είναι οι εξής:

 • Συντονισμός και επίβλεψη των εργασιών αναφορικά με το τμήμα logistics της εταιρείας: παραλαβές, διεκπεραίωση παραγγελιών, αποθήκευση, διανομή
 • Τήρηση των προθεσμιών και ορθολογική διεκπεραιώση των παραγγελιών εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων για ικανοποίηση του πελατολογίου εσωτερικού και εξωτερικού
 • Συντονισμός των παραγγελιών και προγραμματισμός των αποστολών
 • Παρακολούθηση δεικτών παραγωγικότητας KPIs και κόστους λειτουργίας
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων και έλεγχος ροής των ειδών με συνεχή αξιολόγησή τους
 • Δημιουργία και έλεγχος πλάνου φορτώσεων
 • Καθημερινός έλεγχος της τήρησης των διαδικασιών της αποθήκης
 • Επίλυση προβλημάτων και παροχή λύσεων για προβλήματα που προκύπτουν στο τμήμα του
 • Αξιολόγηση του προσωπικού της ομάδας του και συνεχής υποστήριξή του

προσόντα

Προκειμένου το προφίλ σου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του/της Υπεύθυνου/ης Logistics θα πρέπει να διαθέτεις τα εξής:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων WMS και ERP
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια και ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα

πληροφορίες

Αν η παραπάνω προοπτική καριέρας σε ενδιαφέρει, θα χαρούμε πολύ να λάβουμε την αίτησή σου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να καλέσεις στο +30 6942789384 και να ζητήσεις την Κυριαζή Ελένη. Εναλλακτικά, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο ekyriazi@randstad.gr  #jobssupplylogistics

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.