ηλεκτρολόγος συντήρησης - οινόφυτα

Δημοσίευση
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κάντε την αίτηση σας τώρα!

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη θέση εργασίας

Δημοσίευση
Τοποθεσία
οινόφυτα, στερεά ελλάδα
Κλάδος
μηχανικοί βιομηχανία logistics
Τύπος εργασίας
μόνιμη
Κωδικός θέσης εργασίας:
29103
Επικοινωνία
vasilis perivolas, randstad hellas

Περιγραφή εργασίας

Είσαι Ηλεκτρολόγος και διαθέτεις εμπειρία ως Ηλεκτρολόγος Συντήρησης σε οργανωμένη βιομηχανία; Θέλεις να εργασθείς σε μια από τις πιο ανερχόμενες βιομηχανίες στην περιοχή των Οινοφύτων; Αν ναι, τότε μην χάνεις την ευκαιρία και κάνε την αίτηση σου τώρα!

παροχές

Η εταιρία προσφέρει στον/στην Ηλεκτρολόγο Συντήρησης:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαιδευση

αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες του/της Ηλεκτρολόγου Συντήρησης περιλαμβάνουν:

 • Εκτέλεση των προγραμμάτων Ηλεκτρολογικής συντήρησης, διορθωτικής και προληπτικής στον εξοπλισμού του εργοστασίου με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
 • Ηλεκτρολογική συντήρηση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης (Χ.Τ), όπως εργασίες ελέγχου, επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής και κίνησης, διακοπτικού υλικού, μέσων προστασίας, εκκινητών τριφασικών κινητήρων και επιτηρητών, κλπ, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, τα καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας, τις σχετικές διατάξεις και σχέδια εντός πλαισίων ασφαλείας.
 • Δυνατότητα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και προγραμματισμού εξοπλισμού χαμηλής τάσης (Χ.Τ), όπως ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, οργάνων μέτρηση παραμέτρων παραγωγής όπως πίεση, ροή και θερμοκρασίας, κλπ, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα εγκατάστασης, τις σχετικές διατάξεις και σχέδια εντός πλαισίων ασφαλείας.
 • Παροχή προτάσεων στον εργοδηγό και Διευθυντή Συντήρησης για την βελτιστοποίηση εξοπλισμού / μηχανημάτων παραγωγής ή και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, με βάση τον κύκλο συντήρησης και τη χρήση τους όπως παρακολουθείται στο πρόγραμμα συντήρησης. 
 • Συνεργασία με την διαχείριση της τεχνικής αποθήκης ώστε να διασφαλίζεται πάντα η ορθή παροχή ανταλλακτικών και εξοπλισμού σε χρόνο κατάλληλο για την υλοποίηση του πλάνου προληπτικής συντήρησης και εκτέλεσης επισκευαστικών ενεργειών.

προσόντα

Ο/ Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για τη θέση  του/της Ηλεκτρολόγου Συντήρησης θα πρέπει να κατέχει:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου (Τ.Ε.Ι).
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της βιομηχανίας τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης.
 • Επιθυμητή εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης.
 • Εμπειρία σε συστήματα αυτοματισμού και μετρητικών διατάξεων όπως ελεγκτών PID και οργάνων μέτρησης.
 • Εμπειρία σε ηλεκτρο-πνευματικά συστήματα κίνησης, όπως περιστροφικές βάνες και ενεργοποιητές, βάνες ελέγχου, συστήματα πεπιεσμένου αέρα κλπ.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων.
 • Καλές δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
 • Καλή γνώση και εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων μηχανογράφησης .
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας - τόσο γραπτή όσο και προφορική.
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας.
 • Οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες.
 • Προσαρμοστικότητα.
 • Υπεύθυνο άτομο με καλές ικανότητες επικοινωνίας.
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και εργασίας υπό
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός καθιερωμένου ωραρίου υπό καθεστώς stand-by (κατόπιν εντολής αποκατάστασης βλάβης).

πληροφορίες

Vasilis Perivolas
+30 216 6001369

#jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview. ​ All applications are considered strictly confidential.